سامانه اطلاع رسانی همایش ها ، کنفرانس ها و سمینارها ، یوکانف یار

همایش بین المللی توسعه همکاری های علمی در زمینه علوم صنایع غذایی، کشاورزی و محیط زیست

مهندسی / مهندسی کشاورزی ،محیط زیست

 درباره همایش


 محورهای همایش

علوم صنایع غذایی و کشاورزی و محیط زیست

همایش بین المللی توسعه همکاری های علمی در زمینه علوم صنایع غذایی، کشاورزی و محیط زیست

 تاریخ های مهم

 تاریخ برگزاری همایش :۱۳۹۷/۰۶/۰۲
 تاریخ شروع ثبت نام :۱۳۹۷/۰۵/۰۵
 تاریخ پایان ثبت نام :۱۳۹۷/۰۵/۰۵

 اطلاعات تماس

وب سایت همایش بین المللی توسعه همکاری های علمی در زمینه علوم صنایع غذایی، کشاورزی و محیط زیست
همراه 09363637590
تلفن دبیرخانه 05135003207
پست الکترونیک info@agro2018.com
آدرس دبیرخانه مشهد مقدس، دانشگاه فردوسی، موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی کشور