سامانه اطلاع رسانی همایش ها ، کنفرانس ها و سمینارها ، یوکانف یار

سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست

مهندسی / مهندسی کشاورزی ،محیط زیست

 درباره همایش


 محورهای همایش

 • خدمات بوم‌سازگان آبخیزها
 • سلامت و پایداری آبخیز
 • مدیریت حوزه‌های آبخیز رودخانه‌های مرزی
 • ابزارها و رویکردهای مدیریت منابع مشترک حوزه‌های آبخیز
 • مقیاس‌های ملی و فراملی در مدیریت جامع منابع آبخیز
 • تجارب ملی و منطقه‌ای ارتقای اقتصادی-اجتماعی و معیشت‌های جایگزین
 • پویایی، اصلاح و احیاء بوم‌سازگان‌های جنگلی و مرتعی
 • الگوهای ارزیابی و کاهش آلودگی منابع (آب، خاک و هوا)
 • مدیریت و کاربرد منابع لیگنوسلولزی
 • فناوری‌های نوین مکانی در منابع طبیعی و محیط زیست
 • قوانین و مسائل حقوقی حفظ منابع طبیعی و محیط زیست
 • پایش، پیش‌بینی و مدل‌سازی چالش‌های منابع طبیعی و محیط زیست
سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست

 تاریخ های مهم

 تاریخ برگزاری همایش :۱۳۹۷/۰۷/۱۰
 تاریخ شروع ثبت نام :۱۳۹۷/۰۲/۰۳
 تاریخ پایان ثبت نام :۱۳۹۷/۰۶/۱۲

 اطلاعات تماس

وب سایت سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
همراه
تلفن دبیرخانه 33510140-045
پست الکترونیک wmnre@uma.ac.ir
آدرس دبیرخانه