سامانه اطلاع رسانی همایش ها ، کنفرانس ها و سمینارها ، یوکانف یار

همایش علوم اجتماعی ایران

علوم انسانی / علوم اجتماعی

 درباره همایش


 محورهای همایش

  • روش شناسی علوم اجتماعی

             روش­های پژوهش جامعه شناسی

  • انسان شناسی (مردم شناسی )

           انسان شناسی ایران

            انسان شناسی اسلامی

  • برنامه ریزی و رفاه اجتماعی

          تامین اجتماعی

           رفاه اجتماعی

            تعاون

           رابطه سرمایه اجتماعی و رفاه اجتماعی

           رفاه اجتماعی در جهان امروز

            تاثیر تعاون بر رفاه اجتماعی

  • جمعیت شناسی

        جمعیت شناسی ایران

       جمعیت شناسی فضایی

        جایگاه جمعیت شناسی در برنامه ریزی­های آمایش سرزمین

  • جامعه شناسی

      جامعه شناسی روستایی

       جامعه شناسی پزشکی

       جامعه شناسی سلامت

       جامعه شناسی انقلاب

      جامعه شناسی شهری         

      جامعه شناسی آموزش و پرورش

      جامعه شناسی انحرافات

      جامعه شناسی سازمان­ها

    جامعه شناسی محیط زیست

    جامعه شناسی سیاسی

     جامعه شناسی ادبیات

    جامعه شناسی قشرها و نابرابری

   جامعه شناسی نابرابری های اجتماعی

   روان شناسی اجتماعی

   جامعه شناسی صنعتی

   جامعه شناسی دین

   تغییرات اجتماعی

   جامعه شناسی خانواده

   جامعه شناسی جنگ

   جامعه شناسی جهان سوم

   جامعه شناسی جوانان

  جامعه کار و شغل

  جامعه شناسی ورزش

  جامعه شناسی ارتباطات

  • مطالعات زنان
  • مطالعات فرهنگی
  • جامعه شناسی توریسم
همایش علوم اجتماعی ایران

 تاریخ های مهم

 تاریخ برگزاری همایش :۱۳۹۵/۱۱/۲۷
 تاریخ شروع ثبت نام :۱۳۹۵/۰۲/۲۷
 تاریخ پایان ثبت نام :۱۳۹۵/۱۱/۱۰

 اطلاعات تماس

وب سایت همایش علوم اجتماعی ایران
همراه
تلفن دبیرخانه 021-36621318 -021-36621319
پست الکترونیک conf.ntpco@gmail.com
آدرس دبیرخانه تهران- مرکز همایش های بین المللی توسعه داتیس