سامانه اطلاع رسانی همایش ها ، کنفرانس ها و سمینارها ، یوکانف یار

چهارمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در معماری و شهرسازی ایران

مهندسی / مهندسی معماری

 درباره همایش


 محورهای همایش

محوریت های همایش:

پژوهش های کاربردی در معماری

پؤوهش های کاربردی در شهرسازی

 

چهارمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در معماری و شهرسازی  ایران

 تاریخ های مهم

 تاریخ برگزاری همایش :۱۳۹۷/۰۸/۲۷
 تاریخ شروع ثبت نام :۱۳۹۷/۰۴/۲۰
 تاریخ پایان ثبت نام :۱۳۹۷/۰۸/۱۰

 اطلاعات تماس

وب سایت چهارمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در معماری و شهرسازی ایران
همراه 09033333333
تلفن دبیرخانه 02177211962
پست الکترونیک info@bgconf.ir
آدرس دبیرخانه قم