سامانه اطلاع رسانی همایش ها ، کنفرانس ها و سمینارها ، یوکانف یار

اولین کنفرانس بین‌المللی کشاورزی افغانستان و ایرا

مهندسی / مهندسی کشاورزی ،محیط زیست

 درباره همایش


 محورهای همایش

 • اقتصاد، مدیریت و ترویج کشاورزی
 • علوم و صنایع غذاییاصلاح و تولیدات گیاهی زراعی و باغی و تکنولوژی نهال و بذر
 • شناسایی و مبارزه با آفات، بیماری ها و علف های هرز
 • مکانیزاسیون و تجهیزات گلخانه و فناوری کاشت، داشت و برداشت محصولات کشاورزی
 • دامپروری و تولیدات دامی، اصلاح نژاد های پربازده، دام پزشکی، شیلات و آبزیان
 • آبخیزداری، سازه­های آبی و منابع آب، آبیاری و زهکشی
 • چالش های اقتصادی، حقوقی منابع آب های مرزی و مدیریت چالش ها
 • آثار تغییر اقلیم و خشکسالی منطقه ای و راهکارهای مقابله با آن
 • جایگزینی کشت مواد مخدر با محصولات پایدار و تامین معیشت کشاورزان افغانستان
 • توسعه فرصت های استراتژیک تجاری و بازاریابی بین المللی محصولات کشاورزی در مناطق آزاد از جمله چابهار
 • ایجاد فرصت‌های تحقیقاتی و آموزشی، علمی فی‌مابین دو کشور در بخش‌های مختلف کشاورزی
اولین کنفرانس بین‌المللی کشاورزی افغانستان و ایرا

 تاریخ های مهم

 تاریخ برگزاری همایش :۱۳۹۷/۰۸/۲۰
 تاریخ شروع ثبت نام :۱۳۹۷/۰۳/۰۱
 تاریخ پایان ثبت نام :۱۳۹۷/۰۵/۳۱

 اطلاعات تماس

وب سایت اولین کنفرانس بین‌المللی کشاورزی افغانستان و ایرا
همراه
تلفن دبیرخانه 09334416639
پست الکترونیک agriafir@gmail.com
آدرس دبیرخانه البرز، کرج بلوار امام زاده حسن پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، خانه فرهنگ دبیر ا خانه اولین کنفرانس مشترک ایران و افغانستان