سامانه اطلاع رسانی همایش ها ، کنفرانس ها و سمینارها ، یوکانف یار

کنفرانس بين المللي پژوهش در مديريت ، اقتصاد و توسعه

مدیریت / مدیریت اجرائی

 درباره همایش


 محورهای همایش

- مديريت بازرگاني و بازاريابي

رفتار مصرف کننده

برند سازي

بازاريابي صنعتي

بازاريابي رابطه مند

بازاريابي و شبکه هاي اجتماعي

بازاريابي در فضاي مجازي

بازاريابي عصبي

مديريت ارتباط با مشتري

بازاريابي بين المللي و صادرات

تجارت جهاني

مديريت فروش

مديريت مذاکره

مديريت استراتژيک

و ساير موضوعات مرتبط با مديريت بازرگاني و بازاريابي

- مديريت مالي و حسابداري

چالش هاي تحقيقات حسابداري و مديريت مالي

رويكردهاي حسابداري و مديريت مالي

مباحث جديد مديريت مالي و حسابداري در جهان

بازايابي مالي

اخلاق حرفه اي در حسابداري و مديريت مالي

مهندسي مالي

حسابداري دولتي و صنعتي

بازارهاي پولي و مالي

مديريت سرمايه گذاري پيشرفته

و ساير موضوعات مرتبط با مديريت مالي و حسابداري

 

 

- مديريت دولتي

مديريت منابع انساني

تحول سازماني

مديريت استراتژيک

مديريت منابع انساني

خط مشي گذاري

مديريت دولتي نوين

رفتار سازماني

مديريت تطبيقي و توسعه

دولت الکترونيک

مديريت آموزشي

و ساير موضوعات مرتبط با مديريت دولتي

 

 - مديريت صنعتي و سيستم

 مديريت تکنولوژي، تحقيق و توسعه

داده کاوي و کشف دانش

مديريت زنجيره تامين

مديريت توليد و عمليات

توليد بدون کارخانه

شبيه سازي عامل بنيان

پويائي شناسي سيستم ( System Dynemics)

طرح ريزي واحد هاي صنعتي

مديريت کارخانه

تئوري هاي تصميم گيري

و ساير موضوعات مرتبط با مديريت صنعتي

 

- کارآفريني

کارآفرینی در جهانگردی و توریسم

 کارآفريني فردي

کارآفريني سازماني

کارآفريني اجتماعي

کسب و کار جديد

کارآفريني فناورانه و کارآفريني

هدايت و رهبري در کارآفريني

راهكارهاي توسعه فرهنگ نوآوري در سازمان‎ها

موانع توسعه خلاقيت فردي و سازماني

چالش‎هاي موجود در توسعه سازمان‎هاي نوآور و كارآفرين

کارآفريني اسلامي

و ساير موضوعات مرتبط با کارآفريني

 

- اقتصاد

اقتصاد کشاورزی

 مديريت اقتصاد

اقتصاد بازرگاني

اقتصاد عمومي و دولتي

اقتصاد منابع

رويکردهاي نوين در اقتصاد جهاني

اقتصاد جهاني

حسابداری صنعتی

حسابداری دولتی

حسابداری حسابرسی

حسابرسی

و ساير موضوعات مرتبط با اقتصاد

 

- توسعه

توسعه اقتصادی

توسعه گردشگری

توسعه آموزش

توسعه کشاورزی

توسعه صنعت

توسعه روابط بین الملل

توسعه سیاسی

توسعه اجتماعی

توسعه فرهنگی

اشتغال و توسعه کارآفرینی

تولید ناخالص ملی و داخلي

توسعه سرمايه گذاري

ارزیابی طرحهای توسعه

سرمايه گذاري داخلي و خارجي

توسعه ، سياستگذاري، برنامه ريزي و مديريت

سياست گذاري و خط مشي گذاري در توسعه کشور

آسيب شناسي برنامه هاي توسعه صنعت

فرصت ها و چالش های توسعه در چشم انداز آينده صنعت ايران

ارزیابی پتانسیل ها و توانمنديهاي صنعت در توسعه پايدار كشور

ارزيابي طرح هاي توسعه در سطوح محلي، ملي و منطقه اي

اهميت و نقش ايجاد زير ساختها در توسعه

مطالعات تطبیقی سیاست های توسعه در دنیا

فرآيند جهانی شدن و توسعه

بررسی هماهنگی های بین سازمانی در توسعه

نقش منابع انساني در توسعه

نقش و تأثير مديريت در توسعه

نقش دولت در توسعه

نقش سازمان هاي متولي در توسعه

نقش و تأثير متقابل امنيت بر توسعه

نقش بخش ها و سازمان های خصوصی در رونق

استراتژی های فوری برای توسعه

منابع انسانی و آموزش راستای توسعه

گردشگری و توسعه پایدار

جهانی شدن و فرآیند توسعه

زیرساخت ها جهت توسعه

توسعه روستایی

و سایر زمینه های مرتبط

 

 

کنفرانس بين المللي پژوهش در مديريت ، اقتصاد و توسعه

 تاریخ های مهم

 تاریخ برگزاری همایش :۱۳۹۷/۱۲/۱۷
 تاریخ شروع ثبت نام :۱۳۹۷/۰۵/۱۶
 تاریخ پایان ثبت نام :۱۳۹۷/۱۱/۳۰

 اطلاعات تماس

وب سایت کنفرانس بين المللي پژوهش در مديريت ، اقتصاد و توسعه
همراه
تلفن دبیرخانه 02175038338
پست الکترونیک info@icmet.ir
آدرس دبیرخانه