سامانه اطلاع رسانی همایش ها ، کنفرانس ها و سمینارها ، یوکانف یار

همایش بین المللی ریاضی ایران

علوم پایه / علوم ریاضی

 درباره همایش


 محورهای همایش

جبر

 • جبر                         
 • نظریه حلقه ها و مدول ها      
 • نظریه گروه ها                       
 • نظریه کد گزاری                    
 • محاسبات کوانتومی
 • پردازش موازی                      
 • تشخیص الگو
 • اتوماتا                     
 • ابرساختارهای جبری

 

هندسه

 • هندسه ریمانی
 • کاربرد های هندسه                 
 • هندسه مختلط                          
 • هندسه فیزیک                         
 • هندسه جبری                          
 • هندسه متریک                        
 • هندسه دیفرانسل                     
 • توپولوژی دیفرانسیل                                                             
 • دینامیک توپولوژی                
 • هندسه برخال                          
 • هندسه جبری و مختلط

 

ترکیبات ونظریه گراف

 • ترکیبات ونظریه گراف                          
 • مدل سازی خدمات و ترافیک در شبکه های کامپیوتری       
 • الگوریتم های مسیریابی در شبکه های کامپیوتری               
 • الگوریتم های زمان بندی       
 • مدل سازی منابع و توپولوژی شبکه های mobile

 

معادلات دیفرانسیل و سیستمهای دینامیکی

 • نظریه کلاسیک      
 • روش های عددی در نظریه انشعاب                      
 • حل عددی معادلات دیفرانسیل (تعینی و تصادفی)                
 • معادلات پاره ای، معادلات تطوری                       
 • معادلات دیفرانسیل و سیستمهای دینامیکی

 

تحقیق در عملیات و نظریه کنترل

 • تحقیق در عملیات و نظریه کنترل                         
 • برنامه ریزی ریاضی                             
 • بهینه سازی استوار                
 • تحلیل پوششی داده ها                             
 • الگوریتمهای ابتکاری                            
 • برنامه ریزی عدد صحیح                      
 • برنامه ریزی عدد صحیح                      
 • نرم افزارهای تحقیق در عملیات

 

آمار و نظریه احتمال

 • آمار و نظریه احتمال                              
 • نظریه اندازه احتمال               
 • نظریه احتمال در ساختارهای جبری و توپولوژیکی             
 • احتمال هندسی                        
 • احتمال فازی                           
 • تابع مشخصه و تبدیلات دیگر                               
 • انتگرال های تصادفی                             
 • استباط آماری فرآیندهای تصادفی                           
 • معادلات و عملگر های تصادفی

 

علوم کامپیوتر

 • علوم کامپیوتر

 

 • ریاضیات در علم وتکنولوژی
 • ریاضیات در علم وتکنولوژی
 • تکنولوژی آموزشی                
 • آموزش و یادگیری با استفاده از فناوری                
 • تعامل انسان و کامپیوتر         
 • نرم افزار چند رسانه‌ای          
 • نوآوری و تغییر در آموزش                   
 • منابع انسانی در تکنولوژی آموزشی                     
 • سیستم آموزش الکترونیکی هوشمند و تعاملی

 

ریاضی و فیزیک

 • ریاضی و فیزیک

 

آموزش ریاضی و ریاضیات عمومی

 • آموزش ریاضی و ریاضیات عمومی

 

منطق

 • منطق

 

آنالیز عددی

 • آنالیز عددی                            
 • نظریه تقریب          
 • حل عددی معادلات انتگرال                   
 • حل عددی معادلات با مشتقات جزیی                     
 • جبر خطی عددی                    
 • آزمون های اول بودن                            
 • هم نهشتی                               
 • تقسیم پذیری

 

تحقیق در عملیات و نظریه کنترل

 • برنامه ریزی ریاضی                             
 • بهینه سازی استوار                
 • تحلیل پوششی داده ها             
 • الگوریتمهای ابتکاری                            
 • برنامه ریزی عدد صحیح      
 • برنامه ریزی عدد صحیح                      
 • نرم افزارهای تحقیق در عملیات                            
 • تحقیق در عملیات و نظریه کنترل

 

آموزش ریاضی و تاریخ ریاضی

 • آموزش ریاضی و تاریخ ریاضی
 • نقش آموزشهای غیررسمی در یادگیری ریاضی                    
 • آموزشهای قبل و ضمن خدمت معلمان ریاضی
 • آموزش ریاضی و ریاضیات عمومی

 

آمار و نظریه احتمال

 • نظریه اندازه احتمال               
 • نظریه احتمال در ساختارهای جبری و توپولوژیکی             
 • احتمال هندسی        
 • احتمال فازی           
 • تابع مشخصه و تبدیلات دیگر               
 • انتگرال های تصادفی                             
 • استباط آماری فرآیندهای تصادفی                           
 • معادلات و عملگر های تصادفی                            
 • آمار و نظریه احتمال

 

علوم کامپیوتر

 • علوم کامپیوتر

 

ریاضی مالی

 • ریاضی مالی

 

بهینه سازی و کنترل تئوری

 • بهینه سازی و کنترل تئوری                  
 • مدلسازی بهینه منابع و خدمات در شبکه های کامپیوتری                     
 • مدلهای های کیفیت خدمات دهی QoS در شبکه های کامپیوتری          

 

ریاضیات در علم وتکنولوژی          

 • ریاضیات درعلم وتکنولوژی 
 • تکنولوژی آموزشی                
 • آموزش و یادگیری با استفاده از فناوری                
 • تعامل انسان و کامپیوتر         
 • نرم افزار چند رسانه‌ای                          
 • نوآوری و تغییر در آموزش                   
 • منابع انسانی در تکنولوژی آموزشی                     
 • سیستم آموزش الکترونیکی هوشمند و تعاملی

 

آنالیز ریاضی

 • آنالیز تابعی                             
 • آنالیز هارمونیک                    
 • آنالیز غیر خطی                     
 • جبر عملگرها

 

ریاضیات فازی و مجموعه های فازی 

 • محاسبات ماتریس های بزرگ                
 • کاربردهای نرم افزاری نظیر ساخت نرم افزارهای تشخیص ریسک یا تشخیص خطا                         
 • تولید مدلهای اطلاعاتی نظیر تئوری اطلاعات      
 • مدلسازی ارتباطات نظیر تشخیص نوع ترافیک داده ها در شبکه های کامپیوتری                              
 • کاربردهای امنیت اطلاعات نظیر ساخت الگوریتم های رمز نگاری                    
 • کاربردهای امنیتی در ارتباطات نظیر تشخیص و کشف ترافیک هکرها              
 • شیوه­های جستجو در پایگاه داده­ها، اینترنت و داده کاوی                   
 • محاسبات رباتیک   
 • بینایی ماشین           
 • کاربردهای برنامه ریزی و سرمایه گذاری

 

محاسبات عددی

 • الگوریتم های تکراری همگرا                               
 • تحلیل وکاهش خطای الگوریتم ها و سیستم های محاسباتی                   
 • گرافیک کامپیوتری

 

نظریه اعداد

 • نظریه اعداد            
 • ریشه های اولیه                      
 • توابع حسابی        
 • آنالیز تابعی                             
 • آنالیز هارمونیک    
 • آنالیز غیر خطی     
 • جبر عملگرها

 

 

همایش بین المللی ریاضی ایران

 تاریخ های مهم

 تاریخ برگزاری همایش :۱۳۹۵/۱۲/۰۴
 تاریخ شروع ثبت نام :۱۳۹۵/۰۱/۲۳
 تاریخ پایان ثبت نام :۱۳۹۵/۱۱/۱۵

 اطلاعات تماس

وب سایت همایش بین المللی ریاضی ایران
همراه
تلفن دبیرخانه 031
پست الکترونیک CONF.ntpco@gmail.com
آدرس دبیرخانه تهران - مرکز همایش های بین المللی توسعه داتیس