سامانه اطلاع رسانی همایش ها ، کنفرانس ها و سمینارها ، یوکانف یار

همایش بین المللی حقوق ایران

علوم انسانی / حقوق

 درباره همایش


 محورهای همایش

  • حقوق خصوصی

1-    حقوق مدنی :

                       حقوق اشخاص

                       حقوق شخصیه

                        حقوق ارثیه

2-    حقوق اموال :

                       حقوق قراردادی

                        مسئولیت مدنی

3-    حقوق تجارت :

                        مشاغل تجاری

                       قراردادهای تجاری

                       شخص حقیقی تجاری ( تاجر)

                        موت تجاری ( ورشکستگی)

                       شخص حقوقی تجاری( شرکت های تجاری)

                        اسناد تجاری ( چک و سفته و برات و ...)

                       

  • حقوق جزا

و..

همایش بین المللی حقوق ایران

 تاریخ های مهم

 تاریخ برگزاری همایش :۱۳۹۶/۰۴/۱۵
 تاریخ شروع ثبت نام :۱۳۹۵/۰۲/۲۶
 تاریخ پایان ثبت نام :۱۳۹۶/۰۴/۰۱

 اطلاعات تماس

وب سایت همایش بین المللی حقوق ایران
همراه
تلفن دبیرخانه 021-36621319
پست الکترونیک conf.ntpco@gmail.com
آدرس دبیرخانه تهران -مرکز همایش های بین المللی توسعه داتیس