سامانه اطلاع رسانی همایش ها ، کنفرانس ها و سمینارها ، یوکانف یار

چهارمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم تربیتی و مطالعات رفتاری و آسیب های اجتماعی ایران

علوم انسانی / علوم اجتماعی

 درباره همایش

پژوهش های کاربردی در علوم تربیتی

پژوهش کاربردی در علوم اجتماعی

پژوهش های کاربردی در مطالعات رفتاری


 محورهای همایش

پژوهش های کاربردی در علوم تربیتی

پژوهش کاربردی در علوم اجتماعی

پژوهش های کاربردی در مطالعات رفتاری

 چهارمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم تربیتی و مطالعات رفتاری و آسیب های اجتماعی ایران

 تاریخ های مهم

 تاریخ برگزاری همایش :۱۳۹۷/۰۹/۲۱
 تاریخ شروع ثبت نام :۱۳۹۷/۰۶/۰۴
 تاریخ پایان ثبت نام :۱۳۹۷/۰۹/۱۹

 اطلاعات تماس

وب سایت چهارمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم تربیتی و مطالعات رفتاری و آسیب های اجتماعی ایران
همراه 09192489487
تلفن دبیرخانه 77210356
پست الکترونیک info@tsconf.ir
آدرس دبیرخانه قم