سامانه اطلاع رسانی همایش ها ، کنفرانس ها و سمینارها ، یوکانف یار

پنجمین کنفرانس بین المللی علوم مدیریت و حسابداری

مدیریت / مدیریت دولتی

 درباره همایش


 محورهای همایش

مدیریت :
مدیریت دولتی -  مدیریت بازرگانی  - مدیریت صنعتی - مدیریت آموزشی - مدیریت اجرایی - مدیریت ورزشی - مدیریت استراتژیک - مدیریت تکنولوژی - مدیریت فناوری اطلاعات - مدیریت شهری - مدیریت امور فرهنگی - مدیریت مالی - مدیریت کارآفرینی - مدیریت MBA - مدیریت آموزش عالی - مدیریت انرژی - مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی - مدیریت محیط زیست - مدیریت ریسک مدیریت بحران - مدیریت کشاورزی - مدیریت و توسعه پایدار - سایر مباحث مرتبط

حسابداری :
حسابداری منابع انسانی - حسابداری سرمایه فکری - حسابداری محیط زیست - حسابداری دولتی و پاسخگویی - کارآفرینی - سیستم های اطلاعات - حسابداری بانکداری نوین و الکترونیک - علوم اقتصادی - قوانین و استانداردهای حسابداری - مهندسی مالی و تحقیقات کاربردی - کاربرد فناوری اطلاعات در حسابداری

پنجمین کنفرانس بین المللی علوم مدیریت و حسابداری

 تاریخ های مهم

 تاریخ برگزاری همایش :۱۳۹۸/۰۲/۲۵
 تاریخ شروع ثبت نام :۱۳۹۷/۰۶/۱۴
 تاریخ پایان ثبت نام :۱۳۹۸/۰۲/۱۵

 اطلاعات تماس

وب سایت پنجمین کنفرانس بین المللی علوم مدیریت و حسابداری
همراه 09031111122
تلفن دبیرخانه 02177491332
پست الکترونیک info@imsym.ir
آدرس دبیرخانه تهران