سامانه اطلاع رسانی همایش ها ، کنفرانس ها و سمینارها ، یوکانف یار

چهارمین همایش ملی مدیریت وعلوم انسانی

مدیریت / مدیریت بازرگانی

 درباره همایش


 محورهای همایش

محورهای کلی بخش علوم انسانی
 فلسفه
حقوق
 ارتباطات
 جامعه شناسی
روانشناسی
 سیاست
معارف دینی و الهیات
علوم اجتماعی
علوم تربیتی
 تاریخ
 جغرافیا
هنر و ادبیات
 اقتصاد
اقتصاد مقاومتی
 فرهنگ
علوم قرآن و حدیث
 اخلاق
روابط بین الملل
و دیگر موضوعات مرتبط با علوم انسانی
محورهای کلی بخش مدیریت
مدیریت و تکنیک های بهینه سازی
مدیریت بازرگانی و بازاریابی
مدیریت نکنولوژی، تحقیق و توسعه
مدیریت نیروی انسانی
مدیریت فناوری اطلاعات
مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
مدیریت رفتار و نظریه های سازمانی
مدیریت و سبکهای سرپرستی- تعهد سازمانی، دلبستگی- رهبری، تغییر و تحول
مدیریت تکنولوژی
مدیریت صنعتی
مدیریت اجرایی
تجارت الکترونیک
مدیریت گردشگری و جهانگردی
مدیریت سیستمها، پویایی سیستم
اخلاق و فلسفه سازمان و مدیریت
حاکمیت سازمانی، اخلاق و مسئولیت اجتماعی
مدیریت بهبود کیفیت فرایند یاددهی- یادگیری
مدیریت عمومی
مدیریت راهبردی
و تمامی زیرمحورهای مرتبط با محورهای مدیریت

چهارمین همایش ملی مدیریت وعلوم انسانی

 تاریخ های مهم

 تاریخ برگزاری همایش :۱۳۹۷/۰۸/۱۰
 تاریخ شروع ثبت نام :۱۳۹۷/۰۷/۰۶
 تاریخ پایان ثبت نام :۱۳۹۷/۰۸/۰۷

 اطلاعات تماس

وب سایت چهارمین همایش ملی مدیریت وعلوم انسانی
همراه 09162705532-09162705531
تلفن دبیرخانه 03443219775
پست الکترونیک conf.gostaran@gmail.com
آدرس دبیرخانه کرمان -جیرفت