سامانه اطلاع رسانی همایش ها ، کنفرانس ها و سمینارها ، یوکانف یار

یازدهمین کنگره دامپزشکی ایران

پزشکی / دامپزشکی

 درباره همایش


 محورهای همایش

·       بيماری‌های نوپديد و بازپديد، زئونوز‌ها و بهداشت عمومی

·       بهداشت و پرورش دام، طيور، آبزيان و زنبور عسل

·       بهداشت وايمنی مواد غذايی، سلامت محيط زيست

·       بهداشت و بيماری‌های طيور

·       بهداشت و بيماری‌های آبزيان

·       بيماری‌های داخلی دام‌های بزرگ

·       بيماری‌های داخلی دام‌های کوچک

·       مامايی و بيماری‌های توليد مثل دامپزشکی

·       جراحی و بيهوشی دامپزشکی

·       راديولوژی و تکنيک‌های تصويربرداری تشخيصی دامپزشکی

·       علوم آناتومی دامپزشکی (کالبدشناسی، جنين‌شناسی و بافت‌شناسی)

·       ايمنی‌شناسی، فيزيولوژی، فارماکولوژی، بيوشيمی، سم‌شناسی، اپيدميولوژی

·       ميکروبيولوژی دامپزشکی (باکتری‌شناسی، ويروس‌شناسی، انگل‌شناسی و قارچ‌شناسی)

·       بيوتکنولوژی دامپزشکی (نانوتکنولوژی، سلول‌های بنيادين و فرآورده‌های بيولوژيک)

·       پاتولوژی و کلينيکال پاتولوژی دامپزشکی

·       حقوق حيوانات و اخلاق دامپزشکی

 

محور ویژه

·       دامپزشکی حیات وحش (فرصت ها و چالش ه

یازدهمین کنگره دامپزشکی ایران

 تاریخ های مهم

 تاریخ برگزاری همایش :۱۳۹۶/۰۶/۰۱
 تاریخ شروع ثبت نام :۱۳۹۵/۰۸/۰۱
 تاریخ پایان ثبت نام :۱۳۹۶/۰۵/۲۰

 اطلاعات تماس

وب سایت یازدهمین کنگره دامپزشکی ایران
همراه
تلفن دبیرخانه 09151709865
پست الکترونیک info@11thivsc.ir
آدرس دبیرخانه بابل-کیلومتر 3 جاده قائم شهر - مجتمع دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل