سامانه اطلاع رسانی همایش ها ، کنفرانس ها و سمینارها ، یوکانف یار

دومین همایش ملی مستندنگاری میراث طبیعی و فرهنگی

علوم انسانی / گردشگری

 درباره همایش


 محورهای همایش

  • کاربرد فناوری های نوین در زمینه اندازه سنجی معماری، کالبدشناسی بناهای تاریخی و پایش محیط زیست
  • مدلسازی و پردازش داده‌های مکان مبنا در زمینه میراث طبیعی و فرهنگی
  • ارتباط مستندنگاری و مخاطرات طبیعی
  • نگهداری، پایش و باز زنده سازی میراث طبیعی و فرهنگی
  • حریم و چشم انداز میراث طبیعی و فرهنگی
  • کاربرد تجسم مجازی و واقعیت افزوده در ثبت میراث طبیعی و فرهنگی
  • مستندنگاری برای ثبت ملی و ثبت جهانی
  • آشکارسازی تغییرات میراث طبیعی و فرهنگی
  • آیین و فرهنگ در زمینه میراث طبیعی و فرهنگی
دومین همایش ملی مستندنگاری میراث طبیعی و فرهنگی

 تاریخ های مهم

 تاریخ برگزاری همایش :۱۳۹۷/۱۲/۰۹
 تاریخ شروع ثبت نام :۱۳۹۷/۰۷/۰۸
 تاریخ پایان ثبت نام :۱۳۹۷/۱۱/۱۵

 اطلاعات تماس

وب سایت دومین همایش ملی مستندنگاری میراث طبیعی و فرهنگی
همراه
تلفن دبیرخانه 0
پست الکترونیک dnch2dnch@gmail.com
آدرس دبیرخانه تهران- لویزان- خیابان شهید شعبانلو - دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران - دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی - طبقه 9 - دبیرخانه همایش.