سامانه اطلاع رسانی همایش ها ، کنفرانس ها و سمینارها ، یوکانف یار

چهارمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم مدیریت، اقتصاد و حسابداری ایران

مدیریت / مدیریت بازرگانی

 درباره همایش

با اعلام خرسندی این همایش ثبت در پایگاه جهان اسلام را هم داراست 

 


 محورهای همایش

1-پژوهش های کاربردی در علوم مدیریت

2-پژوهش های کاربردی در علوم اقتصاد

3-پژوهش ههای کاربردی در علوم حسابداری

چهارمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم مدیریت، اقتصاد و حسابداری ایران

 تاریخ های مهم

 تاریخ برگزاری همایش :۱۳۹۷/۰۹/۲۱
 تاریخ شروع ثبت نام :۱۳۹۷/۰۷/۰۱
 تاریخ پایان ثبت نام :۱۳۹۷/۰۸/۲۰

 اطلاعات تماس

وب سایت چهارمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم مدیریت، اقتصاد و حسابداری ایران
همراه 09192489487
تلفن دبیرخانه 77210356
پست الکترونیک info@mcconf.ir
آدرس دبیرخانه قم