سامانه اطلاع رسانی همایش ها ، کنفرانس ها و سمینارها ، یوکانف یار

هفتمین سمینار آمار واحتمال فازی

علوم پایه / علوم ریاضی

 درباره همایش


 محورهای همایش

  • احتمال فازی
  • رگرسیون فازی
  • بهینه­ سازی فازی
  • کنترل کیفیت فازی
  • قابلیت اعتماد در محیط فازی
  • استنباط آماری در محیط فازی
  • وجوه آماری و احتمالی سیستم­های فازی
  • فرآیندهای تصادفی و سری­های زمانی در محیط فازی
  • آمار حیاتی و آمار اقتصادی-اجتماعی در محیط نایقینی
هفتمین سمینار آمار واحتمال فازی

 تاریخ های مهم

 تاریخ برگزاری همایش :۱۳۹۶/۰۲/۱۳
 تاریخ شروع ثبت نام :۱۳۹۵/۰۹/۱۵
 تاریخ پایان ثبت نام :۱۳۹۶/۰۱/۱۵

 اطلاعات تماس

وب سایت هفتمین سمینار آمار واحتمال فازی
همراه
تلفن دبیرخانه 056-32202301 داخلی 562
پست الکترونیک sfsp7@gmail.com
آدرس دبیرخانه خراسان جنوبی-بیرجند-دانشگاه بیرجند-پردیس شوکت آباد-دانشکده علوم ریاضی و آمار-گروه آمار