سامانه اطلاع رسانی همایش ها ، کنفرانس ها و سمینارها ، یوکانف یار

دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ایران

علوم انسانی / سایر

 درباره همایش

- الهیات ، معارف اسلامی و توسعه پایدار

2- حقوق ، علوم سیاسی و توسعه پایدار

3- جغرافیا و برنامه ریزی وتوسعه پایدار

4- زبان شناسی ، آموزش وتوسعه پایدار 

5-  مطالعات فرهنگی وتوسعه پایدار

6- علوم اقتصادی وتوسعه پایدار 

7- علوم تربیتی و توسعه پایدار  

8- روانشناسی و توسعه پایدار

9- مدیریت و توسعه پایدار

10- تاریخ و توسعه پایدار


 محورهای همایش

- الهیات ، معارف اسلامی و توسعه پایدار

2- حقوق ، علوم سیاسی و توسعه پایدار

3- جغرافیا و برنامه ریزی وتوسعه پایدار

4- زبان شناسی ، آموزش وتوسعه پایدار 

5-  مطالعات فرهنگی وتوسعه پایدار

6- علوم اقتصادی وتوسعه پایدار 

7- علوم تربیتی و توسعه پایدار  

8- روانشناسی و توسعه پایدار

9- مدیریت و توسعه پایدار

10- تاریخ و توسعه پایدار

دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ایران

 تاریخ های مهم

 تاریخ برگزاری همایش :۱۳۹۷/۱۰/۰۵
 تاریخ شروع ثبت نام :۱۳۹۷/۱۰/۰۵
 تاریخ پایان ثبت نام :۱۳۹۷/۱۰/۰۵

 اطلاعات تماس

وب سایت دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ایران
همراه 09100000000
تلفن دبیرخانه 02177891787
پست الکترونیک info@hsconf.ir
آدرس دبیرخانه تهران