سامانه اطلاع رسانی همایش ها ، کنفرانس ها و سمینارها ، یوکانف یار

نخستین همایش ملی دو سالانه زمین شناسی کوهزاد البرز و دریای خزر

علوم پایه / زمین شناسی

 درباره همایش


 محورهای همایش

  • زمین‏شناسی بنیادی سلسله جبال البرز و دریای خزر
  • مخاطرات زمین در گستره سلسله جبال البرز و دریای خزر
  • ذخایر و منابع زمین‏شناختی سلسله جبال البرز و دریای خزر
  • زمین‏شناسی مهندسی ساختگاه‏ها و سازه‏ها در البرز و دریای خزر
  • زمین‏شناسی زیست محیطی و پزشکی در سلسله جبال البرز و دریای خزر
  • زمین‏شناسی کواترنری و زمین‏شناسی دریایی خزر جنوبی و کرانه های دریای خزر
  • زمین‏گردشگری و زمین‏باستان‏شناسی در سلسله جبال البرز و کرانه‏های دریای خزر
نخستین همایش ملی دو سالانه زمین شناسی کوهزاد البرز و دریای خزر

 تاریخ های مهم

 تاریخ برگزاری همایش :۱۳۹۸/۰۲/۱۲
 تاریخ شروع ثبت نام :۱۳۹۶/۰۸/۱۲
 تاریخ پایان ثبت نام :۱۳۹۷/۱۱/۱۵

 اطلاعات تماس

وب سایت نخستین همایش ملی دو سالانه زمین شناسی کوهزاد البرز و دریای خزر
همراه
تلفن دبیرخانه 01732220750
پست الکترونیک Alborz.conf@gu.ac.ir
آدرس دبیرخانه استان گلستان، گرگان، خیابان شهید بهشتی، دانشکده علوم، گروه زمین شناسی