سامانه اطلاع رسانی همایش ها ، کنفرانس ها و سمینارها ، یوکانف یار

دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در باستان شناسی،تاریخ و هنر ایران

هنر / هنرهای تجسمی

 درباره همایش


 محورهای همایش

باستان شناسی
·    راهبردهای باستان‌شناسی ایران در یک‌صد سال گذشته: تاریخچه، چالش‌ها و راهکارها
·    رویکردهای میان‌رشته‌ای در باستان‌شناسی ایران
·    باستان‌شناسی دریایی (ساحلی، زیر آب، شناورها)
·    باستان شناسی سواحل خلیج فارس، دریای عمان و دریای مازندران
·    انسان‌شناسی پیش از تاریخ ایران
·    باستان‌شناسی پارینه‌سنگی ایران
·    نظریه‌ها و راهبردهای نوسنگی‌گرایی در ایران
·    کاربرد روش‌ها و مطالعات میان‌ رشته‌ای در پژوهش‌های باستان شناسی
·    جایگاه و اهمیت متون و اسناد نوشتاری در پژوهش‌های باستان‌شناسی تاریخی
·    اهمیت و ضرورت مطالعات شناسی و فرهنگ و زبان‌های باستانی در پژوهش‌های باستان‌شناسی تاریخی
·    الگوهای استقرار در محوطه های تاریخی ایران
·    برهم‌کنش‌های فرهنگی محوطه‌های تاریخی ایران با مناطق همجوار
·    چشم‌اندازهای نوین در مبانی نظری و روش‌شناسی باستان‌شناسی تاریخی ایران و جهان
·    آسیب‌شناسی و چالش‌های باستان‌شناسی دوران اسلامی به‌عنوان دوران زنده و پابرجا
·    از مجموعه‌ها تا موزه‌ها و بانک‌های اطلاعاتی: شناسایی، گردآوری، مستند نگاری، حفاظت، عرضه و نشر آثار
·    مطالعات باستان‌سنجی و فناوری اطلاعات در حوزه باستان‌شناسی: سیر تحول، کاربرد و دستاوردها
·    شبکه‌های ارتباطی: بستر جغرافیایی و نقش راه‌ها در مبادلات اقتصادی، سیاسی، نظامی، مذهبی و اجتماعی
·    باستان‌شناسی پهنه های فرهنگی شهری و برون‌شهری و بناهای دوران اسلامی
·    احیاء کاربری پهنه های فرهنگی با نگاه به چالش‌های امروزی میراث باستان‌شناختی، آمایش فرهنگی سرزمین و حیات پایدار  تاریخ و هنر

·    چالش‌های پیش روی پژوهش در تاریخ هنر ایران
·    تجزیه و تحلیل فرمی و محتوایی آثار معماری ایران
·    مطالعات تطبیقی معماری و تزئینات وابسته به آن در هنر و معماری ایرانی
·    نقش معماری کهن ایران در توسعه معماری جهان اسلام در ادوار مختلف
·    هنرهای صناعی و تداوم آن در ادوار تاریخی ایران
·    مطالعات تطبیقی نگارگری ایرانی
·    ارتباط ادبیات و دیگر هنرها در دوره اسلامی
·    منبع تاریخ هنر ایران (پیش از اسلام و دوران اسلامی)
·    نقش بسترهای اقتصادی و اجتماعی در رشد و تعالی تاریخ هنر ایران
·    تاریخ‌نگاری هنر و نقد آن در هنر ایران
·    رویکردهای مطالعه و تحلیل در هنر ایران
·    رویکردهای جدید نقد هنر و میزان کاربرد آن در هنر ایران

دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار  در باستان شناسی،تاریخ و هنر ایران

 تاریخ های مهم

 تاریخ برگزاری همایش :۱۳۹۷/۱۲/۱۵
 تاریخ شروع ثبت نام :۱۳۹۷/۱۲/۱۵
 تاریخ پایان ثبت نام :۱۳۹۷/۱۲/۱۵

 اطلاعات تماس

وب سایت دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در باستان شناسی،تاریخ و هنر ایران
همراه -
تلفن دبیرخانه 02177891786
پست الکترونیک info@fsconf.ir
آدرس دبیرخانه -