سامانه اطلاع رسانی همایش ها ، کنفرانس ها و سمینارها ، یوکانف یار

اولین همایش بین المللی زیست شناسی و علوم زمین

علوم پایه / زیست شناسی

 درباره همایش


 محورهای همایش

 • زیست شناسی:
 • بیوانفورماتیک
 • علوم گیاهی
 • زیست فناوری
 • علوم جانوری
 • علوم سلولی و مولکولی
 • علوم دریایی و اقیانوسی
 • میکروبیولوژی
 • شیلات و آبزیان
 • میکروب شناسی
 • بیوتکنولوژی
 • بیوفیزیک
 • بیوشیمی
 • ژنتیک
 • زیست شناسی و توسعه پایدار
 • بوم شناسی و محیط زیست
 • فیزیولوژی گیاهی
 • میکروبیولوژی
 • علوم طبیعی
 • علوم باغبانی
 • و تمامی موضوعات مرتبط با زیست شناسی
 • علوم زمین:
 • پترولوژی و سنگ شناسی
 • زمین شناسی زیست محیطی
 • زمین شناسی پزشکی
 • زمین شناسی مهندسی و مخاطرات زمین شناختی
 • زمین شناسی باستانی و زمین گردشگری
 • زمین شناسی نفت
 • زمین شناسی گیاهی (ژئوبوتانی)
 • چینه شناسی و فسیل شناسی
 • زمین شناسی اقتصادی معادن و کانسارها
 • زمین شناسی کواترنر
 • زمین شناسی دریایی
 • رسوب شناسی و محیط های رسوبی
 • فناوری های نوین زمین شناسی
 • کاربرد نوین زمین شناسی در علوم دیگر
 • زمین شناسی ساختاری و زمین ساخت
 • زمین فیزیک و لرزه زمین ساخت
 • سنجش از دور زمین شناختی و سیستم اطلاعات جغرافیایی
 • گوهر شناسی
 • آب شناسی
 • و تمامی موضوعات مرتبط با علوم زمین شناسی
 • علوم طبیعی
 • زمین شناسی و علوم خاک
 • کشاورزی و منابع طبیعی
 • جنگل و مرتع
 • محیط زیست و پدافند زیستی
 • علوم طبیعی و توسعه پایدار
 • و سایر مباحث مرتبط با زیست شناسی و علوم طبیعی
 • علوم باغبانی:
 • میوه کاری
 • سبزی کاری
 • گیاهان داوریی
 • گل و گیاهان زینتی
 • مهندسی تولیدات گیاهی و باغبانی
 • مهندسی فضای سبز
 • بیماری شناسی گیاهی
 • شناسایی و مبازه با علف های هرز
 • حشره شناسی گیاهی
 • گیاه پزشکی
 • بیوتکنولوژی و ژنتیک مولکولی محصولات باغبانی
 • فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه،گیاهان دارویی، گل و گیاهان زینتی و سبزی ها
 • علوم و تکنولوژی بذر
 • مهندسی فناوری باغبانی
 • تولید محصولات گلخانه ای
 • کاربرد فناوری های نوین در علوم باغبانی
 • سایر مباحث مرتبط با علوم باغبانی و فضای سبز

 

 

اولین همایش بین المللی زیست شناسی و علوم زمین

 تاریخ های مهم

 تاریخ برگزاری همایش :۱۳۹۷/۱۲/۰۹
 تاریخ شروع ثبت نام :۱۳۹۷/۰۸/۰۱
 تاریخ پایان ثبت نام :۱۳۹۷/۱۲/۰۹

 اطلاعات تماس

وب سایت اولین همایش بین المللی زیست شناسی و علوم زمین
همراه
تلفن دبیرخانه 09184441762 - 09184441763
پست الکترونیک hamayesh.biology@gmail.com
آدرس دبیرخانه