سامانه اطلاع رسانی همایش ها ، کنفرانس ها و سمینارها ، یوکانف یار

اولین همایش بین المللی زیست شناسی و علوم زمین

علوم پایه / زیست شناسی

 درباره همایش


 محورهای همایش

  • زیست شناسی:
  • بیوانفورماتیک
  • علوم گیاهی
  • زیست فناوری
  • علوم جانوری
  • علوم سلولی و مولکولی
  • علوم دریایی و اقیانوسی
  • میکروبیولوژی
  • شیلات و آبزیان
  • میکروب شناسی
  • بیوتکنولوژی
  • بیوفیزیک
  • بیوشیمی
  • ژنتیک
  • زیست شناسی و توسعه پایدار
  • بوم شناسی و محیط زیست
  • فیزیولوژی گیاهی
  • میکروبیولوژی
  • علوم طبیعی
  • علوم باغبانی
  • و تمامی موضوعات مرتبط با زیست شناسی
  • علوم زمین:
  • پترولوژی و سنگ شناسی
  • زمین شناسی زیست محیطی
  • زمین شناسی پزشکی
  • زمین شناسی مهندسی و مخاطرات زمین شناختی
  • زمین شناسی باستانی و زمین گردشگری
  • زمین شناسی نفت
  • زمین شناسی گیاهی (ژئوبوتانی)
  • چینه شناسی و فسیل شناسی
  • زمین شناسی اقتصادی معادن و کانسارها
  • زمین شناسی کواترنر
  • زمین شناسی دریایی
  • رسوب شناسی و محیط های رسوبی
  • فناوری های نوین زمین شناسی
  • کاربرد نوین زمین شناسی در علوم دیگر
  • زمین شناسی ساختاری و زمین ساخت
  • زمین فیزیک و لرزه زمین ساخت
  • سنجش از دور زمین شناختی و سیستم اطلاعات جغرافیایی
  • گوهر شناسی
  • آب شناسی
  • و تمامی موضوعات مرتبط با علوم زمین شناسی
  • علوم طبیعی
  • زمین شناسی و علوم خاک
  • کشاورزی و منابع طبیعی
  • جنگل و مرتع
  • محیط زیست و پدافند زیستی
  • علوم طبیعی و توسعه پایدار
  • و سایر مباحث مرتبط با زیست شناسی و علوم طبیعی
  • علوم باغبانی:
  • میوه کاری
  • سبزی کاری
  • گیاهان داوریی
  • گل و گیاهان زینتی
  • مهندسی تولیدات گیاهی و باغبانی
  • مهندسی فضای سبز
  • بیماری شناسی گیاهی
  • شناسایی و مبازه با علف های هرز
  • حشره شناسی گیاهی
  • گیاه پزشکی
  • بیوتکنولوژی و ژنتیک مولکولی محصولات باغبانی
  • فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه،گیاهان دارویی، گل و گیاهان زینتی و سبزی ها
  • علوم و تکنولوژی بذر
  • مهندسی فناوری باغبانی
  • تولید محصولات گلخانه ای
  • کاربرد فناوری های نوین در علوم باغبانی
  • سایر مباحث مرتبط با علوم باغبانی و فضای سبز

 

 

اولین همایش بین المللی زیست شناسی و علوم زمین

 تاریخ های مهم

 تاریخ برگزاری همایش :۱۳۹۷/۱۲/۰۹
 تاریخ شروع ثبت نام :۱۳۹۷/۰۸/۰۱
 تاریخ پایان ثبت نام :۱۳۹۷/۱۲/۰۹

 اطلاعات تماس

وب سایت اولین همایش بین المللی زیست شناسی و علوم زمین
همراه
تلفن دبیرخانه 09184441762 - 09184441763
پست الکترونیک hamayesh.biology@gmail.com
آدرس دبیرخانه