سامانه اطلاع رسانی همایش ها ، کنفرانس ها و سمینارها ، یوکانف یار

سیزدهمین کنفرانس ملی و هفتمین کنفرانس بین المللی یادگیری و یاددهی الکترونیکی

میان رشته ای / میان رشته ای

 درباره همایش


 محورهای همایش

  • علم وهنر یادگیری/یاددهی(پداگوژی)در یادگیری الکترونیکی
  • یادگیری الکترونیکی در توسعه اقتصادی-اجتماعی و فرهنگی
  • فناوری های نوین در یادگیری الکترونیکی
  • یادگیری الکترونیکی در ارتباطات بین المللی و سرامدی علمی
سیزدهمین کنفرانس ملی و هفتمین کنفرانس بین المللی یادگیری و یاددهی الکترونیکی

 تاریخ های مهم

 تاریخ برگزاری همایش :۱۳۹۷/۱۲/۰۱
 تاریخ شروع ثبت نام :۱۳۹۷/۱۰/۰۶
 تاریخ پایان ثبت نام :۱۳۹۷/۱۰/۱۵

 اطلاعات تماس

وب سایت سیزدهمین کنفرانس ملی و هفتمین کنفرانس بین المللی یادگیری و یاددهی الکترونیکی
همراه
تلفن دبیرخانه ۸۸۸۸۲۹۹۱
پست الکترونیک icelet2019.info@kntu.ac.ir
آدرس دبیرخانه تهران، میرداماد غربی، پلاک ۴۷۰