سامانه اطلاع رسانی همایش ها ، کنفرانس ها و سمینارها ، یوکانف یار

همایش بین المللی افق های نوین درزمین شناسی و علوم جغرافیا

علوم پایه / زمین شناسی

 درباره همایش

-


 محورهای همایش

-زمین شناسی
زمین شناسی زیست محیطی
زمین شناسی- پترولوژی
زمین شناسی- تکتونیک
زمین شناسی مهندسی
زمین شناسی اقتصادی
زمین شناسی نفت
سنگ شناسی و رسوب شناسی
فسیل شناسی و چینه شناسی
سنجش از دور زمین شناختی
چینه نگاری و دیرینه شناسی
زمین ساخت(تکتونیک)
آب شناسی

علوم جغرافیایی
جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری
جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
جغرافیا و برنامه ریزی شهری
برنامه ریزی آمایش سرزمین
جغرافیای سیاسی
جغرافیای پزشکی

آب و هوا شناسی (اقلیم شناسی)
سیستم اطلاعات جغرافیایی
مخاطرات محیطی
سنجش از دور
طبیعت گردی
ژئومورلوژی

همایش  بین المللی افق های نوین درزمین شناسی و علوم جغرافیا

 تاریخ های مهم

 تاریخ برگزاری همایش :۱۳۹۷/۰۹/۲۸
 تاریخ شروع ثبت نام :۱۳۹۷/۰۷/۰۱
 تاریخ پایان ثبت نام :۱۳۹۷/۰۹/۲۸

 اطلاعات تماس

وب سایت همایش بین المللی افق های نوین درزمین شناسی و علوم جغرافیا
همراه -
تلفن دبیرخانه 02177211508
پست الکترونیک ge@thconf.ir
آدرس دبیرخانه -