سامانه اطلاع رسانی همایش ها ، کنفرانس ها و سمینارها ، یوکانف یار

اولین کنفرانس ملی رهیافت های نوین در مدیریت،اقتصاد و حسابداری

میان رشته ای / میان رشته ای

 درباره همایش


 محورهای همایش

محورهای مدیریت

· مدیریت بازرگانی

· مدیریت گردشگری و جهانگردی

· مدیریت صنعتی

· مدیریت منابع انسانی، مدیریت استراتژیک منابع انسانی، مدیریت منابع انسانی الکترونیکی

· مدیریت اجرایی

· تحول در سیستم های مدیریت اطلاعات

· مدیریت و کارآفرینی

· چالش های فرا روی مدیریت و افق های نوین در مدیریت

· مدیریت بیمه

· یادگیری سازمانی

· مدیریت مالی

· سازماندهی و اصلاح روش ها و تشکیلات

· مدیریت استراتژیک

· بررسی تاثیرات توانمند سازی سرمایه انسانی، فرهنگ سازمانی و مدیریت استعداد در مدیریت تحول

· مدیریت کسب و کار و تجارت الکترونیک

· مدیریت تعارض و چالش های رفتاری،نقش شایسته گزینی و شایسته پروری در تحول سازمان ها

· مدیریت دانش(KM)

· بازاریابی و بازارسازی

· مدیریت دولتی، مدیریت دولتی نوین (NPA)

· نقش مدیریت جهادی در همسویی سیاست های سازمان ها و برنامه های کلان کشور و افزایش تولیدملی

· مدیریت زمان در سازمان ها و شرکت ها

· مدیریت رفتار سازمانی

· توانمند سازی منابع انسانی، مدیریت بهره وری و عوامل موثر بر بهره وری نیروی انسانی

· مدیریت آموزش عالی

· مدیریت امور بانکی

· مدیریت شهری

· سرمایه اجتماعی و کارآفرینی سازمانی

· مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

· کسب و کار و کارآفرینی از دیدگاه قرآن و اسلام

· مدیریت محیط زیست

· مدیریت رسانه و مدیریت امور فرهنگی

· مدیریت ریسک، مدیریت بحران

· مدیریت سرمایه فکری توسعه پایدار

· خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی

· هوش هیجانی و هوش معنوی

· اخلاق حرفه ای و رضایتمندی شغلی و تحول نظام اداری

· مدیریت اسلامی

· ارزیابی عملکرد کارکنان

· و سایر موضوعات مرتبط با مدیریت

محورهای اقتصاد

· اقتصاد

· اقتصاد خرد

· اقتصاد کلان

· اقتصاد سنجی

· رشد اقتصادی

· نظام های اقتصادی

· اقتصاد توسعه

· اقتصاد کشاورزی

· برنامه ریزی اقتصادی

· اقتصاد شهری

· اقتصاد انرژی

· و سایر موضوعات مرتبط با اقتصاد

محورهای حسابداری

· تئوری های حسابداری و چارچوب نظری

· اطلاعات حسابداری در ارزیابی شرکت

· ارزیابی استاندارد های بین المللی حسابداری

· حسابداری تلفیقی

· حسابداری مدیریت و سیستم ها کنترلی

· حسابداری مدیریت و چالش های اجرای آن

· نقش حسابداری درتوسعه بازار سرمایه

· کاربرد روشهای هزینه یابی در حسابداری مدیریت

· تولید و حسابداری مدیریت

· یافته های نوین و مباحث روز در حسابداری

· استانداردهای حسابداری و حسابرسی

· نوآوریهای مالی در حوزه مدیریت و حسابداری

 

· نقش حسابداری و حسابرسی در بحرانهای مالی

اولین کنفرانس ملی رهیافت های نوین در مدیریت،اقتصاد و حسابداری

 تاریخ های مهم

 تاریخ برگزاری همایش :۱۳۹۷/۰۹/۲۸
 تاریخ شروع ثبت نام :۱۳۹۷/۰۸/۰۱
 تاریخ پایان ثبت نام :۱۳۹۷/۰۹/۲۶

 اطلاعات تماس

وب سایت اولین کنفرانس ملی رهیافت های نوین در مدیریت،اقتصاد و حسابداری
همراه
تلفن دبیرخانه 02188551823
پست الکترونیک info@apmeaconf.com
آدرس دبیرخانه تهران-مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی