سامانه اطلاع رسانی همایش ها ، کنفرانس ها و سمینارها ، یوکانف یار

اولین همایش ملی ریزگرد با رویکرد سلامت محور

میان رشته ای / میان رشته ای

 درباره همایش


 محورهای همایش

ریزگردها و بهداشت محیط اولین همایش ملی ریزگرد با رویکرد سلامت محور  
ریزگردها و بهداشت شغلی اولین همایش ملی ریزگرد با رویکرد سلامت محور  
سم شناسی ریزگردها اولین همایش ملی ریزگرد با رویکرد سلامت محور  
ریزگردها و بیماریهای پوستی اولین همایش ملی ریزگرد با رویکرد سلامت محور  
ریزگردها و بیماریهای عفونی اولین همایش ملی ریزگرد با رویکرد سلامت محور  
ریزگردها و بیماریهای زنان اولین همایش ملی ریزگرد با رویکرد سلامت محور  
ریزگردها و بیماریهای تنفسی اولین همایش ملی ریزگرد با رویکرد سلامت محور  
ریزگردها و بهداشت روانی اولین همایش ملی ریزگرد با رویکرد سلامت محور  
ریزگردها و ایمنی غذا اولین همایش ملی ریزگرد با رویکرد سلامت محور  

 

 اولین همایش ملی ریزگرد با رویکرد سلامت محور

 تاریخ های مهم

 تاریخ برگزاری همایش :۱۳۹۷/۱۱/۱۵
 تاریخ شروع ثبت نام :۱۳۹۷/۰۷/۰۲
 تاریخ پایان ثبت نام :۱۳۹۷/۱۱/۱۵

 اطلاعات تماس

وب سایت اولین همایش ملی ریزگرد با رویکرد سلامت محور
همراه
تلفن دبیرخانه 054-32232190
پست الکترونیک 1hdustconf@zbmu.ac.ir
آدرس دبیرخانه زابل خیابان شهید رجایی مجتمع آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زابل