سامانه اطلاع رسانی همایش ها ، کنفرانس ها و سمینارها ، یوکانف یار

نخستین کنگره ملی نوآوری در علوم و فناوری غذایی

مهندسی / مهندسی صنایع غذایی

 درباره همایش

این کنگره دارای 7امتیاز بازآموزی برای مهندسین و فعالان حوزه صنعت و 5 امتیاز بازآموزی برای پزشکان، داروسازان و دندانپزشکان می باشد.

دریافت مقاله ندارد.


 محورهای همایش

جایگزینی شیرین کننده های طبیعی با شکر

ایران

مهندسین صنایع غذایی

پزشکی و پیرا پزشکی

نخستین کنگره ملی نوآوری در علوم و فناوری غذایی

 تاریخ های مهم

 تاریخ برگزاری همایش :۱۳۹۷/۱۲/۱۲
 تاریخ شروع ثبت نام :۱۳۹۷/۱۱/۰۳
 تاریخ پایان ثبت نام :۱۳۹۷/۱۱/۳۰

 اطلاعات تماس

وب سایت نخستین کنگره ملی نوآوری در علوم و فناوری غذایی
همراه 09157147008
تلفن دبیرخانه 2166075016
پست الکترونیک info@sharifclinic.com
آدرس دبیرخانه تهران- سالن همایش های صدا ئ سیما