سامانه اطلاع رسانی همایش ها ، کنفرانس ها و سمینارها ، یوکانف یار

حکمت ایرانی و حکمت متعالیه (بیست و سومین همایش بزرگداشت حکیم ملاصدرا)

علوم انسانی / سایر

 درباره همایش


 محورهای همایش

 • عناصر و مؤلفه‌های حکمت ایرانی در حکمت متعالیه:
 •  امکان گفتگو میان حکمت خسروانی و حکمت متعالیه؟
 •  منابع و ریشه‌های ایرانی حکمت متعالیه
 •  عناصر حکمت خسروانی در حکمت صدرایی
 •  عناصر حکمت ایرانی در اندیشۀ فیلسوفان صدرایی و نوصدرایی
 •  بازخوانی حکمت ایران و فلسفۀ یونان بر اساس حکمت قرآنی ملاصدرا
 •  «خورنه»، فرشته¬شناسی در حکمت ایرانی و نسبت آن با عقل در حکمت متعالیه
 •  انسان کامل در اندیشۀ خسروانی و حکمت شیعی
 •  مرگ و جاودانگی در حکمت ایرانی و حکمت متعالیه
 •  حکمت عملی در حکمت خسروانی و حکمت متعالیه
 •  «حکمت برای کودک» در اندیشۀ خسروانی و متعالیه
 • حکمت و فلسفه در ایران باستان:
 •  اندیشۀ فلسفی در متون حکمی ایران باستان
 •  علل فقدان/ کمبود منابع فلسفی از ایران باستان
 •  حملۀ یونانیان و اسکندر و نقش آن در از بین رفتن متون حکمی ایرانی
 •  خاستگاه و منابع حکمت ایرانی
 •  همبستگی دین و خرد در اندیشۀ ایرانیان باستان
 •  فرّه ایزدی در اندیشۀ ایرانیان
 •  سنت هرمسی و مهری در ایران
 •  نقش مغان در حکمت خسروانی
 •  حکمت در اسطوره‌های ایرانی
 •  حکمت ایرانی در شعر پارسی
 •  جهان‌شناسی در حکمت خسروانی
 •  فلسفه تعلیم و تربیت در حکمت خسروانی
 •  ایرانیان، حکمت و الگوهای کودک‌پروری
 •  مطالعۀ تطبیقی الگوهای تربیتی ایرانی و مکتبهای فلسفه تعلیم و تربیت
 • حکمت ایرانی در تاریخ فلسفه:
 •  بازخوانی تاریخ فلسفه و کاوش نقش ایرانیان
 •  تأثیر حکمت ایرانی بر فلسفۀ یونان/ جهانبینی ایرانی در جامۀ یونانی
 •  تأثیر حکمت ایرانی بر بین‌النهرین
 •  حکمت ایرانی از نگاه فیلسوفان باستان (امپدوکلس، آناکساگوراس، گزنفون، آناکسیمندرس، آناکسیمنس، هراکلیتوس، افلاطون، اپیکوریان، کلبیون، آگوستین، اکهارت، آکوئیناس و...)
 •  حکمت ایرانی از نگاه اندیشمندان عرب (ابراهیم مدکور، عبدالرحمن بدوی، ماجد فخری، ابوالعلاء عفیفی، عابد الجابری، محمدعلی ابوریان و...)
 •  حکمت ایرانی از نگاه اندیشمندان معاصر غرب
 •  حکمت ایرانی در هند و خاور دور
 • حکمت ایرانی و اندیشۀ اسلامی‌‌‌شیعی:
 •  پیوند فرهنگ ایرانی و اندیشۀ اسلامی
 •  زمینه‌های فرهنگی و اجتماعی ایران در پذیرش و گسترش تشیع
 •  سهم ایرانیان در پیدایش و پویایی فلسفۀ اسلامی
 •  جایگاه و نقش زبان پارسی در فلسفۀ اسلامی
 •  ایرانیان و حکمت شیعی (باطنیه، اسماعیلیه و متعالیه)
 •  حکمت ایرانی، حکمت شیعی و جریان خاورشناسی (مستشرقین)
 •  کربن و بازخوانی حکمت ایرانی
 • حکمت ایرانی و نیازهای فرهنگی‌‌اجتماعی معاصر:
 •  حکمت ایرانی، حکمت متعالیه و انقلاب اسلامی
 •  ایرانیان، فلسفه و هویت فرهنگی
 •  تجلیهای اجتماعی پیوند فرهنگ ایرانی و حکمت متعالیه
 •  فرهنگ ایرانی، حکمت متعالیه و سبک زندگی
 •  پیوند فرهنگ ایرانی و اسلامی و الگوهای آینده توسعه
 •  سرمایۀ حکمت ایرانی‌‌اسلامی برای حضور در دنیای جدید
 •  حکمت و فلسفه بمثابه پل ارتباطی ایران و جهان
 •  جمع حکمت ایرانی و اسلامی، الگویی برای وحدت فرهنگها و تقویت صلح
 •  سرمایۀ حکمت ایرانی‌‌اسلامی برای تقویت علوم انسا

 

حکمت ایرانی و حکمت متعالیه (بیست و سومین همایش بزرگداشت حکیم ملاصدرا)

 تاریخ های مهم

 تاریخ برگزاری همایش :۱۳۹۸/۰۳/۲۲
 تاریخ شروع ثبت نام :۱۳۹۷/۱۰/۰۳
 تاریخ پایان ثبت نام :۱۳۹۸/۰۲/۲۸

 اطلاعات تماس

وب سایت حکمت ایرانی و حکمت متعالیه (بیست و سومین همایش بزرگداشت حکیم ملاصدرا)
همراه
تلفن دبیرخانه 021-88734686-8
پست الکترونیک SIPRIn@mullasadra.org
آدرس دبیرخانه بزرگراه رسالت شمالي - روبروي ضلع شمالي مصلي بزرگ امام خميني(ره) - مجتمع امام خميني(ره ) - ساختمان 12 - بنياد حکمت اسلامي صدرا