سامانه اطلاع رسانی همایش ها ، کنفرانس ها و سمینارها ، یوکانف یار

اولین همایش ملی مدیریت و مهندسی ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE)

مهندسی / مهندسی عمران

 درباره همایش


 محورهای همایش

محورهای همایش:

 • ایمنی و مدیریت ریسک:

 • آنالیز پیامدهای حوادث در واحدهای صنعتی و شهری

 • شاخص های ارزیابی ریسک

 • شاخص های ایمنی ذاتی

 • روشهای نوین در ارزیابی و طبقه بندی مخاطرات

 • روشهای شناسایی، ارزیابی و مدیریت ریسک

 • ایمنی در محیط پیمانکاری

 • ایمنی و محیط زیست:

 • ارزیابی اثرات فعالیت های صنعتی و شهری بر محیط های طبیعی

 • روشهای سازگار کردن ایمنی و محیط زیست

 • نقش مدیریت HSE در حفاظت محیط زیست

 • روشهای ارزیابی زیست محیطی در طرح ها و فعالیت های صنعتی و شهری

 • روشهای نوین در طراحی های جدید جهت کاهش خسارات زیست محیطی

 • ایمنی و سلامت شغلی:

 • عوامل مخاطره آمیز در محیط های کاری

 • حوادث شغلی و رابطه آن با بهداشت روانی کارکنان

 • روشهای ارزیابی بهداشت حرفه ای کارکنان در محیط های کاری

 • روشهای ارزیابی ایمنی شغلی

 • مهندسی  HSE:

 • کاربرد نرم افزارها در مهندسی ایمنی و مدیریت ریسک

 • ساخت تجهیزات و ابزار جدید ایمنی

 • فناوریهای نوین در HSE

 • مدل سازی در HSE

 • مدیریت HSE:

 • آینده و جایگاه سیستم مدیریت HSE

 • مقررات و الزامات HSE پیمانکاران

 • نقش رهبری سازمان در مدیریت HSE

 • آموزش و HSE

 • نظام مدیریت HSE و توسعه پایدار

 • مدیریت HSE در محیط شهری

 • مدیریت HSE در علوم و فنون دریایی

 • HSE در صنعت صنایع دریایی و آبزی پروری

 • HSE شهروندی

 • بومی سازی سامانه مدیریت HSE

 • فرهنگ  HSE:

 • فرهنگ و آنالیز تاثیر مولفه های آن بر روی ایمنی

 • روشهای تحلیل فرهنگ سازمانی و ارتباط آن با HSE-MS

 • اقتصاد  HSE:

 • ارزیابی اقتصادی رعایت الزامات HSE در فعالیت های صنعتی و شهری

 • ارزیابی خسارات ناشی از حوادث ایمنی، بهداشتی و زیست محیطی

 • اقتصاد HSE  و بهره وری

 • انواع هزینه های HSE

 • روشهای تخمین هزینه ایمنی و بهداشت شغلی

 • تاثیر ایمنی بر بیلان مالی سازمانها

 • تخمین هزینه های ناشی از حوادث

 • تاثیر پیاده سازی HSE-MS در میزان سودآوری پروژه ها

 • ارزشگذاری اقتصادی منابع طبیعی

 • اقتصاد بیماری شغلی

 • بیمه و HSE

 • مدیریت بحران و پدافندغیرعامل:

 • آمادگی و مقابله در شرایط اضطراری

 • روشهای مدیریت بحران

 • طراحی و اجرای طرح واکنش در شرایط اضطراری

 • مدیریت بحرانهای طبیعی و انسان ساز

 • سامانه فرماندهی حادثه

 • برنامه ریزی سناریو محور جهت بحران ها

 • پدافند غیرعامل شهری

اولین همایش ملی مدیریت و مهندسی ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE)

 تاریخ های مهم

 تاریخ برگزاری همایش :۱۳۹۸/۰۸/۱۵
 تاریخ شروع ثبت نام :۱۳۹۸/۰۷/۰۲
 تاریخ پایان ثبت نام :۱۳۹۸/۰۷/۳۰

 اطلاعات تماس

وب سایت اولین همایش ملی مدیریت و مهندسی ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE)
همراه 09129263648
تلفن دبیرخانه 06153364832
پست الکترونیک info@hse-em.ir
آدرس دبیرخانه آبادان، فلکه فرودگاه، کوی 700 دستگاه،دانشکده فنی مهندسی مهر اروند