سامانه اطلاع رسانی همایش ها ، کنفرانس ها و سمینارها ، یوکانف یار

کنگره بین المللی تحقیقات بین رشته ای در علوم انسانی اسلامی

علوم انسانی / سایر

 درباره همایش


 محورهای همایش

  • پژوهش های دینی
  • علوم اسلامی
  • فقه، حقوق
  • الهیات، معارف
  • علوم انسانی و اجتماعی
  • علوم تربیتی و روانشناسی
  • مدیریت و حسابداری
  • زبان و ادبیات فارسی
  • آموزش و مشاوره
  • تاریخ و فلسفه
کنگره بین المللی تحقیقات بین رشته ای در علوم انسانی اسلامی

 تاریخ های مهم

 تاریخ برگزاری همایش :۱۳۹۸/۰۵/۳۰
 تاریخ شروع ثبت نام :۱۳۹۸/۰۱/۱۶
 تاریخ پایان ثبت نام :۱۳۹۸/۰۵/۲۰

 اطلاعات تماس

وب سایت کنگره بین المللی تحقیقات بین رشته ای در علوم انسانی اسلامی
همراه
تلفن دبیرخانه 09108643300
پست الکترونیک info@humanitycong.ir
آدرس دبیرخانه تهران