سامانه اطلاع رسانی همایش ها ، کنفرانس ها و سمینارها ، یوکانف یار

کنگره بین المللی مهندسی، تکنولوژی و نوآوری

مهندسی / سایر

 درباره همایش


 محورهای همایش

 • شاخه مهندسی:
 • مهندسی معدن
 • مهندسی برق
 • مهندسی کامپیوتر
 • مهندسی عمران
 • مهندسی معماری
 • مهندسی شهرسازی
 • مهندسی مکانیک
 • مهندسی کشاورزی
 • مهندسی متالوژی
 • مهندسی صنایع
 • مهندسی هوا فضا
 • مهندسی شیمی
 • مهندسی پزشکی
 • مهندسی نفت
 • مهندسی فناوری اطلاعات
 • مهندسی محیط زیست
 • مهندسی منابع طبیعی
 • مهندسی نساجی
 • مهندسی مواد
 • مهندسی مدیریت اجرایی
 • مهندسی مدیریت پروژه
 • مهندسی ژنتیک و اصلاح نباتات
 • شاخه تکنولوژی:
 • نانو تکنولوژی
 • تکنولوژی آموزشی
 • مدیریت تکنولوژی
 • هوش مصنوعی
 • مدیریت انتقال فناوری
 • مدیریت توسعه فناوری
 • مدیریت پروژه های تحقیق و توسعه
 • مدیریت پیش بینی و انتخاب فناوری
 • مدیریت طراحی فناوری
 • مدیریت تجاری سازی و چند منظوره کردن فناوری
 • مدیریت، تحقیق و توسعه
 • تکنولوژی های انرژی های پاک
 • توسعه پایدار:
 • تجارب توسعه شهري پايدار
 • الگوهاي آينده توسعه شهری
 • سيستم هاي حمل و نقلي : پايداري حمل و نقل در شهرها
 • حكمروايي شهري در جهت نيل به توسعه شهري پايدار
 • شاخص هاي توسعه شهري پايدار
 • آموزش و پژوهش در توسعه شهري پايدار
 • سكونتگاه هاي بومي و توسعه شهري پايدار
 • ناپايداري شهر و عوامل موثر
 • توسعه شهري پايدار و پراكنش سكونتگاه هاي انساني
 • نقش بازآفرینی شهری در توسعه پایدار
 • نقش شهرسازی، معماری و ساخت در توسعه پایدار
 • مدیریت منابع انرژی، آب، محیط زیست و فناوری­های نوین در توسعه پایدار شهری
 • اقتصاد شهری و مدیریت سرمایه ­های شهری در توسعه پایدار
 • توسعه پایدار و شناخت چالش­ ها و ارائه راهکارها
 • معماری و شهرسازی پایدار
 • انرژی خورشیدی
 • محیط زیست پایدار
کنگره بین المللی مهندسی، تکنولوژی و نوآوری

 تاریخ های مهم

 تاریخ برگزاری همایش :۱۳۹۸/۰۵/۱۰
 تاریخ شروع ثبت نام :۱۳۹۷/۱۲/۰۷
 تاریخ پایان ثبت نام :۱۳۹۸/۰۲/۱۰

 اطلاعات تماس

وب سایت کنگره بین المللی مهندسی، تکنولوژی و نوآوری
همراه 33347730 041
تلفن دبیرخانه 33347730 041
پست الکترونیک info@eticong.com
آدرس دبیرخانه تبریز، خیابان امام کوچه اطلس پلاک 127