سامانه اطلاع رسانی همایش ها ، کنفرانس ها و سمینارها ، یوکانف یار

چهارمین کنگره قارچ شناسی ایران

علوم پایه / زیست شناسی

 درباره همایش


 محورهای همایش

  • ارائه دستاوردهای جدید علمی در زمینه تنوع زیستی قارچ ها
  • ارائه دستاوردهای جدید علمی در زمینه سیستماتیک، تنوع ژنتیکی و بیوتکنولوژی قار چها
  • ارائه نتایج پژوهشهای انجام شده در زمینه عوامل قارچی بیمارگر (گیاهی، پزشکی و دامپزشکی)،مهار زیستی، همزیست گیاهی-جانوری و گلسنگها
  • ارائه نتایج پژوهشهای انجام شده در زمینه قارچ های خوراکی، صنعتی و داروئی
  • همراه با برگزاری کارگا ههای آموزشی و میزگردهای تخصصی
چهارمین کنگره قارچ شناسی ایران

 تاریخ های مهم

 تاریخ برگزاری همایش :۱۳۹۸/۰۶/۰۴
 تاریخ شروع ثبت نام :۱۳۹۸/۰۱/۰۶
 تاریخ پایان ثبت نام :۱۳۹۸/۰۲/۳۰

 اطلاعات تماس

وب سایت چهارمین کنگره قارچ شناسی ایران
همراه 01133687567
تلفن دبیرخانه 01133687567
پست الکترونیک imc4@sanru.ac.ir
آدرس دبیرخانه ساری - کیلومتر 9 جاده دریا (فرح آباد) - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری - گروه گیاه پزشکی