سامانه اطلاع رسانی همایش ها ، کنفرانس ها و سمینارها ، یوکانف یار

سومین کنگره بین المللی حشره شناسی ایران

علوم پایه / زیست شناسی

 درباره همایش


 محورهای همایش

–    Agricultural Entomology

–    Biodiversity, Biogeography and Conversation of Arthropods

–    Biological Control of Insects

–    Ecology and Population Dynamics

–    Ecotoxicology and Toxicology

–    Forest and Rangeland Entomology

–    Industrial Entomology

–    Insect Behavior

–    Insect Chemical Ecology

–    Insect Pathology

–    Insect Physiology and Biochemistry

–    Integrated Pest Management and Sustainable Agriculture

–    Medical and Veterinary Entomology

–    Molecular Entomology

–    Pest Resistant and Genetically Modified Crops

–    Quarantine

–    Social and Pollinator Insects

–    Stored Product Pest

–    Systematic, Phylogeny and Evolution

–    Urban Entomology

–    Vectors of Plant Diseases

سومین کنگره بین المللی حشره شناسی ایران

 تاریخ های مهم

 تاریخ برگزاری همایش :۱۳۹۸/۰۵/۲۸
 تاریخ شروع ثبت نام :۱۳۹۸/۰۱/۰۱
 تاریخ پایان ثبت نام :۱۳۹۸/۰۲/۲۰

 اطلاعات تماس

وب سایت سومین کنگره بین المللی حشره شناسی ایران
همراه
تلفن دبیرخانه 0
پست الکترونیک a@yahoo.com
آدرس دبیرخانه تبریز - دانشگاه تبریز