سامانه اطلاع رسانی همایش ها ، کنفرانس ها و سمینارها ، یوکانف یار

پنجمین همایش بین المللی مدیریت،روانشناسی و علوم انسانی

علوم انسانی / روانشناسی

 درباره همایش


 محورهای همایش

1) علوم مدیریت و توسعه پایدار
 
1-1) مدیریت استراتژیک و توسعه پایدار
2-1) مدیریت بازرگانی و توسعه پایدار
3-1) مدیریت اجرایی و توسعه پایدار
4-1) مدیریت شهری و توسعه پایدار 
5-1) مدیریت دولتی و توسعه پایدار 
 
2) روانشناسی و توسعه پایدار  
 
1-2) برنامه ریزی درسی و پیشرفت تحصیلی
2-2) نقش تعلیم و تربیت و توسعه پایدار 
3-2) مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
4-2) مشاوره و راهنمایی پایدار
5-2) روانشناسی و توسعه پایدار 
 
3) علوم انسانی و توسعه پایدار 
 
1-3) مطالعات اجتماعی و توسعه پایدار 
2-3) آموزش و پرورش و توسعه پایدار 
3-3) معارف اسلامی و توسعه پایدار
4-3) علوم اقتصادی و توسعه پایدار
5-3) ادبیات فارسی و توسعه پایدار 
پنجمین همایش بین المللی مدیریت،روانشناسی و علوم انسانی

 تاریخ های مهم

 تاریخ برگزاری همایش :۱۳۹۸/۰۶/۲۱
 تاریخ شروع ثبت نام :۱۳۹۸/۰۴/۰۷
 تاریخ پایان ثبت نام :۱۳۹۸/۰۴/۱۵

 اطلاعات تماس

وب سایت پنجمین همایش بین المللی مدیریت،روانشناسی و علوم انسانی
همراه
تلفن دبیرخانه 07132309166
پست الکترونیک mph@sdcongress.ir
آدرس دبیرخانه شیراز-بلوارکریم خان زند-خیابان سید جمال الدین اسد آبادی -کوچه جنب گل فروشی-درب پنجم سمت چپ -طبقه اول