سامانه اطلاع رسانی همایش ها ، کنفرانس ها و سمینارها ، یوکانف یار

پنجمین همایش بین المللی مهندسی کشاورزی و محیط زیست

مهندسی / مهندسی کشاورزی ،محیط زیست

 درباره همایش


 محورهای همایش

1) مهندسی کشاورزی و توسعه پایدار
 
1-1) آبخیزداری و مدیریت منابع خاک و توسعه پایدار 
2-1) مدیریت و اقتصاد کشاورزی و توسعه پایدار
3-1) ترویج و آموزش کشاورزی و توسعه پایدار
4-1) بیوتکنولوژی کشاورزی و توسعه پایدار
5-1) مکانیزاسیون کشاورزی و توسعه پایدار
6-1) علوم باغبانی و توسعه پایدار
7-1) علوم شیلات و توسعه پایدار
8-1) صنایع غذایی و توسعه پایدار
9-1) منابع طبیعی و توسعه پایدار
10-1) علوم زراعت و توسعه پایدار
11-1) گیاهان دارویی، طب سنتی و توسعه پایدار
12-1) سایر موضوعات مرتبط با مهندسی کشاورزی و توسعه پایدار

 
2) مهندسی محیط زیست و توسعه پایدار
 
1-2) مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار
2-2) آموزش محیط زیست و توسعه پایدار 
3-2) حقوق محیط زیست و توسعه پایدار 
4-2) مدیریت پسماند و توسعه پایدار
5-2) آمایش سرزمین و توسعه پایدار 
6-2) مدیریت انرژی و توسعه پایدار
7-2) کنوانسیون ها و توسعه پایدار 
8-2) تنوع زیستی و توسعه پایدار 
9-2) اکوتوریسم و توسعه پایدار 
10-2) HSE و توسعه پایدار
11-2) سایر موضوعات مرتبط با مهندسی محیط زیست و توسعه پایدار
پنجمین همایش بین المللی مهندسی کشاورزی و محیط زیست

 تاریخ های مهم

 تاریخ برگزاری همایش :۱۳۹۸/۰۶/۲۱
 تاریخ شروع ثبت نام :۱۳۹۸/۰۴/۰۳
 تاریخ پایان ثبت نام :۱۳۹۸/۰۴/۱۵

 اطلاعات تماس

وب سایت پنجمین همایش بین المللی مهندسی کشاورزی و محیط زیست
همراه
تلفن دبیرخانه 07132309166
پست الکترونیک asgri@sdcongress.ir
آدرس دبیرخانه