سامانه اطلاع رسانی همایش ها ، کنفرانس ها و سمینارها ، یوکانف یار

چهارمین کنفرانس ملی مدیریت صنعتی و مهندسی صنایع با تاکید بر پارادایم های منطقه ای و جهانی

مهندسی / مهندسی کشاورزی ،محیط زیست

 درباره همایش


 محورهای همایش

محور پایداری سیستم 

توسعه الگوریتم ها وروش های تصمیم گیری 

مدیریت عملیات پروژه

کیفیت و بهره وری 

زنجیره تامین 

مهندسی سیستم های سلامت ،ارگونومی ،ایمنی 

اقتصاد و خدمات مالی 

فناوری اطلاعات 

اقتصاد مقاومتی و حمایت از کالای ایرانی 

گردشگری و بومی 

تصمیم گیری 

چهارمین کنفرانس ملی مدیریت صنعتی و مهندسی صنایع با تاکید بر پارادایم های منطقه ای و جهانی

 تاریخ های مهم

 تاریخ برگزاری همایش :۱۳۹۸/۰۴/۰۶
 تاریخ شروع ثبت نام :۱۳۹۸/۰۳/۱۳
 تاریخ پایان ثبت نام :۱۳۹۸/۰۳/۱۶

 اطلاعات تماس

وب سایت چهارمین کنفرانس ملی مدیریت صنعتی و مهندسی صنایع با تاکید بر پارادایم های منطقه ای و جهانی
همراه 09109586591
تلفن دبیرخانه 88063510
پست الکترونیک info@im-ie.ir
آدرس دبیرخانه تهران-داشنگاه شهید بهشتی