سامانه اطلاع رسانی همایش ها ، کنفرانس ها و سمینارها ، یوکانف یار

چهارمین کنفرانس علمی رهیافت های نوین در علوم انسانی ایران

علوم انسانی / سایر

 درباره همایش

 


 محورهای همایش

1-  مجموعه علوم مدیریت (مدیریت عمومی، مدیریت دولتی، مدیریت بازرگانی، مدیریت صنعتی، خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی، مدیریت پروژه، مدیریت اسلامی، مدیریت منابع انسانی و رفتارسازمانی، مدیریت دانش، مدیریت استراتژیک، مدیریت رسانه، مدیریت تکنولوژی، مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی، مدیریت آموزشی، MBA ، مدیریت هتلداری، مدیریت جهانگردی و گردشگری، بازاریابی، مدیریت بحران و ریسک، مدیریت بیمه، مدیریت کیفیت، بهره وری و تعالی سازمانی، مدیریت اجرایی و شهری، مدیریت فرهنگی و هنری و...)

2-  مدیریت فناوری اطلاعات، داده کاوی، تجارت الکترونیک، آینده پژوهی

3-  حسابداری، حسابرسی، مدیریت مالی، بورس، بانکداری و سرمایه گذاری

4-  علوم اقتصادی ( تمام گرایش ها)، توسعه، اقتصاد حمل و نقل و انرژی

5-  علوم تربیتی و روان شناسی ( تمام گرایش ها)، برنامه ریزی درسی و آموزشی، مشاوره، فلسفه تعلیم و تربیت، آموزش و پرورش، آموزش الکترونیک، برنامه ریزی آموزش عالی

6-  زبان و ادبیات فارسی، انگلیسی و عربی، زبان شناسی

7- علوم اجتماعی، مطالعات زنان و خانواده، مددکاری اجتماعی و جامعه شناسی، تعاون‌ و رفاه‌ اجتماعی، جمعیت شناسی و مردم شناسی، ارتباطات

8- حقوق ( تمام گرایش ها)، علوم قضایی و ثبت

9-  علوم سیاسی،مطالعات جهان، روابط سیاسی و بین الملل

10-  تاریخ( تمام گرایش ها )، باستان شناسی

11- جغرافیا ( تمام گرایش ها)، برنامه ریزی و مدیریت شهری، شهرسازی، محیط زیست و آمایش سرزمین

12-  علوم ورزشی و تربیت بدنی

13- قرآن و حدیث، فلسفه، الهیات و معارف اسلامی، فقه و اصول اسلامی، اخلاق اسلامی، اديان و عرفان

14- کتابداری و علم دانش شناسی

15-  فرهنگ، هنر( تمام گرایش ها )، ارتباطات اسلامی

سایر موضوعات مرتبط با علوم انسانی و مطالعات بین رشته ای

چهارمین کنفرانس علمی رهیافت های نوین در علوم انسانی ایران

 تاریخ های مهم

 تاریخ برگزاری همایش :۱۳۹۸/۰۸/۲۲
 تاریخ شروع ثبت نام :۱۳۹۸/۰۴/۱۴
 تاریخ پایان ثبت نام :۱۳۹۸/۰۸/۲۲

 اطلاعات تماس

وب سایت چهارمین کنفرانس علمی رهیافت های نوین در علوم انسانی ایران
همراه 09216189337
تلفن دبیرخانه 09216189337
پست الکترونیک asoconf@gmail.com
آدرس دبیرخانه ایلام