سامانه اطلاع رسانی همایش ها ، کنفرانس ها و سمینارها ، یوکانف یار

هفتمین کنگره ملی پژوهش های کاربردی در مطالعات زبان

علوم انسانی / زبان انگلیسی

 درباره همایش


 محورهای همایش

 • آموزش زبان انگلیسی
 • روانشناسی زبان
 • رویکردهای فراتحلیل و یادگیری
 • شناخت و یادگیری
 • تحلیل گفتمان
 • روشهای تدریس
 • زبانشناسی نظری
 • آواشناسی و واج شناسی
 • معنی شناسی
 • ادبیات انگلیسی
 • مطالعات ترجمه
 • ارزیابی ترجمه و آموزش
 • زبان شناسی و ترجمه


و تمامی موضوعات مرتبط با مطالعات زبان انگلیسی

هفتمین کنگره ملی پژوهش های کاربردی در مطالعات زبان

 تاریخ های مهم

 تاریخ برگزاری همایش :۱۳۹۹/۰۸/۲۳
 تاریخ شروع ثبت نام :۱۳۹۸/۰۵/۰۱
 تاریخ پایان ثبت نام :۱۳۹۸/۰۸/۰۱

 اطلاعات تماس

وب سایت هفتمین کنگره ملی پژوهش های کاربردی در مطالعات زبان
همراه 090109856591
تلفن دبیرخانه 02144293522
پست الکترونیک info@elsconf.ir
آدرس دبیرخانه یوسف آباد