جستجو
زمان برگزاری
دسته بندی ها

اولین کنفرانس علمی پژوهشی تحقیقات کاربردی در علوم و تکنولوژی ایران

میان رشته ای / میان رشته ای

 •  موسسه پژوهشی آسو سیستم آرمون با همکاری علمی مراکز دانشگاهی
 •  ۱۳۹۷/۰۴/۰۸

سومین کنفرانس ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی

مهندسی / مهندسی کشاورزی ،محیط زیست

 •  توسط سازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج وزارت جهاد کشاورزی
 •  ۱۳۹۷/۰۴/۱۱

کنفرانس ملی فرایندهای پالایش آب، هوا و خاک

میان رشته ای / میان رشته ای

 •  پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران
 •  ۱۳۹۷/۰۴/۱۲

کنفرانس بین المللی پارادایم های نوین مدیریت و کسب و کار

مدیریت / مدیریت اجرائی

 •  موسسه آموزش عالی نگاره
 •  ۱۳۹۷/۰۴/۱۴

دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی ، مشاوره و علوم تربیتی

علوم انسانی / روانشناسی

 •  سازمان بین المللی مطالعات دانشگاهی-دانشگاه جورجیا
 •  ۱۳۹۷/۰۴/۲۱

سومین کنفرانس بين المللي پژوهش هاي نوين در مديريت ، اقتصاد و توسعه

مدیریت / مدیریت بازرگانی

 •  سازمان بین المللی مطالعات دانشگاهی-دانشگاه جورجیا
 •  ۱۳۹۷/۰۴/۲۳

پنجمین کنفرانس بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی

علوم انسانی / تربیت بدنی و علوم ورزشی

 •  انجمن علمی هم اندیشان مبتکر
 •  ۱۳۹۷/۰۴/۲۴

چهارمین کنفرانس بین الملی مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

مهندسی / مهندسی کشاورزی ،محیط زیست

 •  انجمن علمی هم اندیشان مبتکر
 •  ۱۳۹۷/۰۴/۲۵

پنجمین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات،کامپیوتر و مخابرات

مهندسی / مهندسی IT

 •  سازمان بین المللی مطالعات دانشگاهی-دانشگاه جورجیا
 •  ۱۳۹۷/۰۴/۲۸

سومین کنفرانس بین المللی روان شناسی، علوم تربیتی و رفتاری

علوم انسانی / روانشناسی

 •  انجمن علمی هم اندیشان مبتکر
 •  ۱۳۹۷/۰۴/۳۰

سومین کنفرانس بین المللی ادبیات و زبان شناسی

علوم انسانی / زبان و ادبیات فارسی

 •  انجمن علمی هم اندیشان مبتکر
 •  ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

چهارمین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم

مدیریت / مدیریت اجرائی

 •  موسسه علمی فرهنگی هنری آپادانا
 •  ۱۳۹۷/۰۵/۱۵

سومین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار

علوم انسانی / حسابداری

 •  دانشگاه جامع علمی کاربردی سازمان همیاری شهرداری ها، موسسه آموزش عالی شهریار و مرکز توسعه خلاقیت و نوآوری علوم نوین
 •  ۱۳۹۷/۰۵/۲۷

بیست و سومین کنگره گیاه پزشکی ایران

علوم پایه / زیست شناسی

 •  دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 •  ۱۳۹۷/۰۶/۰۵

اولین کنفرانس ملی اقتصاد، حسابداری و امور بانکی

علوم انسانی / اقتصاد

 •  موسسه آموزش عالی شهریار آستارا
 •  ۱۳۹۷/۰۶/۰۷

اولین کنفرانس کاتالیست ایران

مهندسی / مهندسی شیمی

 •   دانشگاه زنجان ، انجمن شیمی ایران
 •  ۱۳۹۷/۰۶/۱۰

یازدهمین کنگره ملی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران

مهندسی / مهندسی مکانیک

 •  دانشگاه بوعلی سینا همدان
 •  ۱۳۹۷/۰۶/۱۲

سومین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی عمران، معماری و طراحی شهری،با مجوز ISCوزارت علوم

مهندسی / مهندسی معماری

 •  دانشگاه میعاد با همکاری دانشگاه هنر اسلامی تبریز، دانشگاه خوارزمی، دانشگاه شهرکرد و دانشگاه آزاد اسلامی
 •  ۱۳۹۷/۰۶/۱۴

نهمین کنگره ملی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت و دومین همایش ملی سواد سلامت

پزشکی / پزشکی

 •  دانشگاه علوم پزشکی مشهد ، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند ، دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
 •  ۱۳۹۷/۰۶/۱۴

اولین کنگره ملی بهداشت مواد غذایی

مهندسی / مهندسی صنایع غذایی

 •  دانشگاه ارومیه
 •  ۱۳۹۷/۰۶/۱۴

دهمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها

مهندسی / مهندسی کامپیوتر

 •   دانشگاه خوارزمی
 •  ۱۳۹۷/۰۶/۱۴

کنفرانس ملی مطالعات نوین اقتصاد، مدیریت و حسابداری در ایران

میان رشته ای / میان رشته ای

 •  دانشگاه جامع علمی کاربردی سازمان همیاری شهرداری ها، موسسه آموزش عالی شهریار و مرکز توسعه خلاقیت و نوآوری علوم نوین
 •  ۱۳۹۷/۰۶/۲۴

ششمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران

علوم پایه / زیست شناسی

 •  انجمن حمایت از طبیعت ایران
 •  ۱۳۹۷/۰۷/۰۴

همایش ملی قنات ، میراث ماندگار و آب

میان رشته ای / میان رشته ای

 •  دانشگاه پیام نور مرکز اردکان
 •  ۱۳۹۷/۰۷/۰۵

سیزدهمین گردهمایی بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی

علوم انسانی / زبان و ادبیات فارسی

 •   انجمن ترويج زبان و ادب فارسی ، دانشگاه شیراز
 •  ۱۳۹۷/۰۷/۱۸

کنفرانس ملی پیشگیری از آسیب های اجتماعی (چالش ها و راهکارها)

علوم انسانی / روانشناسی

 •  آکادمی بین المللی علوم و تکنولوژی ایران
 •  ۱۳۹۷/۰۷/۲۵

چهارمین همایش انجمن رسوب شناسی ایران با تاکید بر رسوب شناسی مخازن هیدروکربوری

میان رشته ای / میان رشته ای

 •   زنجان - دانشگاه زنجان
 •  ۱۳۹۷/۰۸/۰۲

دومین کنفرانس بین المللی دوسالانه نفت، گاز و پتروشیمی

مهندسی / مهندسی نفت

 •  دانشگاه خلیج فارس ، انجمن مهندسی شیمی ایران
 •  ۱۳۹۷/۰۸/۲۳

چهارمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم تربیتی و مطالعات رفتاری و آسیب های اجتماعی ایران

علوم انسانی / علوم اجتماعی

 •  مرکز مطالعات وتحقیقات اسلامی سروش حکمت مرتضوی
 •  ۱۳۹۷/۰۸/۲۷