جستجو
زمان برگزاری
دسته بندی ها

همایش علم و فراعلم، پیشرفت های نوین افق های پیش رو

میان رشته ای / میان رشته ای

 •  دانشگاه تهران با همکاری دانشگاه علامه طباطبایی
 •  ۱۳۹۷/۰۶/۱۴

چهارمین کنفرانس ملی تحقیقات کاربردی در مهندسی برق، مکانیک، کامپیوتر و فناوری اطلاعات

میان رشته ای / میان رشته ای

 •  دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل
 •  ۱۳۹۷/۰۶/۱۵

چهارمین کنفرانس ملی تحقیقات کاربردی در مهندسی برق، مکانیک، کامپیوتر و فناوری اطلاعات

میان رشته ای / میان رشته ای

 •  دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل
 •  ۱۳۹۷/۰۶/۱۵

سومین کنفرانس بین‌المللی و هفتمین کنفرانس ملی مصالح و سازه‌های نوین در مهندسی عمران

مهندسی / مهندسی عمران

 •  دانشگاه بوعلی سینا همدان
 •  ۱۳۹۷/۰۶/۱۷

دوازدهمین کنفرانس بین المللی چالش های نوین در مهندسی صنایع و مدیریت عملیات

مهندسی / مهندسی صنایع

 •   دانشگاه ییلدیریم بایزید آنکارا ترکیه و موسسه توسعه دانش کانادا
 •  ۱۳۹۷/۰۶/۲۰

دومین کنفرانس آموزش و کاربرد ریاضیات

علوم پایه / علوم ریاضی

 •  انجمن ریاضی کرمانشاه،دانشگاه رازی، دانشگاه صنعتی و دیگر دانشگاههای استان
 •  ۱۳۹۷/۰۶/۲۰

چهارمین کنفرانس بین المللی توانمندسازی جامعه در حوزه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

علوم انسانی / سایر

 •  مرکز توانمند سازی مهارتهای اجتماعی و فرهنگی جامعه
 •  ۱۳۹۷/۰۶/۲۰

نهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار

میان رشته ای / میان رشته ای

 •  انجمن حمایت از طبیعت ایران
 •  ۱۳۹۷/۰۶/۲۱

دومین همایش ملی پسته ایران

علوم انسانی / سایر

 •  دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان
 •  ۱۳۹۷/۰۶/۲۱

ششمین همایش بین المللی علوم پایه،فنی و مهندسی در جامعه

مهندسی / سایر

 •  انجمن توسعه و ترویج علوم فنون بنیادین
 •  ۱۳۹۷/۰۶/۲۱

کنفرانس بین المللی" روانشناسی ، مشاوره ، تعلیم و تربیت "

علوم انسانی / روانشناسی

 •  موسسه آموزش عالی شاندیز
 •  ۱۳۹۷/۰۶/۲۲

کنفرانس ملی مطالعات نوین اقتصاد، مدیریت و حسابداری در ایران

میان رشته ای / میان رشته ای

 •  دانشگاه جامع علمی کاربردی سازمان همیاری شهرداری ها، موسسه آموزش عالی شهریار و مرکز توسعه خلاقیت و نوآوری علوم نوین
 •  ۱۳۹۷/۰۶/۲۴

کنفرانس ملی مدیریت، کارآفرینی و حسابداری

میان رشته ای / میان رشته ای

 •  شرکت مهندسین مشاور ژئودالامپر و انتشارات فرهیختگان دانشگاه و حمایت دانشگاه ایوان کی
 •  ۱۳۹۷/۰۶/۲۵

کنفرانس ملی نخبگان علوم پایه و مهندسی

مهندسی / مهندسی عمران

 •  مرکز پژوهشگران علوم پایه و مهندسی با همکاری انتشارات ساینتیفیک ریسرچ آمریکا
 •  ۱۳۹۷/۰۶/۲۵

کنفرانس ملی نفت و گاز ایران

مهندسی / مهندسی نفت

 •  مرکز پژوهشگران علوم پایه و مهندسی با همکاری انتشارات ساینتیفیک ریسرچ آمریکا
 •  ۱۳۹۷/۰۶/۲۵

کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم کاربردی،تهران- ایران

میان رشته ای / میان رشته ای

 •  موسسه رویداد پردازش رستان
 •  ۱۳۹۷/۰۶/۲۷

نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت،مهندسی صنایع، اقتصادو حسابداری

علوم انسانی / سایر

 •  دبیرخانه همایش
 •  ۱۳۹۷/۰۶/۲۸

سومین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی منابع طبیعی و محیط زیست ایران

میان رشته ای / میان رشته ای

 •  موسسه برگزار کننده همایش های توسعه محور دانش و فناوری سام ایرانیان
 •  ۱۳۹۷/۰۶/۳۰

همایش ملی قنات ، میراث ماندگار و آب

میان رشته ای / میان رشته ای

 •  دانشگاه پیام نور مرکز اردکان
 •  ۱۳۹۷/۰۷/۰۵

کنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در مهندسی مکانیک

مهندسی / مهندسی مکانیک

 •   موسسه آموزش عالی تاکستان
 •  ۱۳۹۷/۰۷/۰۶

سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست

مهندسی / مهندسی کشاورزی ،محیط زیست

 •   دانشگاه محقق اردبیلی
 •  ۱۳۹۷/۰۷/۱۰

چهارمین کنفرانس بین المللی تحقیق و توسعه در علوم انسانی، مدیریت و اقتصاد

علوم انسانی / سایر

 •  موسسه رویداد پردازش رستان
 •  ۱۳۹۷/۰۷/۱۲

تحصیل رایگان در استرالیا

میان رشته ای / میان رشته ای

 •  ایلیاد بین الملل
 •  ۱۳۹۷/۰۷/۱۳

هفتمین کنفرانس بین المللی مواد مهندسی و متالورژی

مهندسی / مهندسی کامپیوتر

 •  انجمن‌های مهندسی متالورژی و مواد ایران ، انجمن علمی ریخته‌گری ایران
 •  ۱۳۹۷/۰۷/۱۷

سیزدهمین گردهمایی بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی

علوم انسانی / زبان و ادبیات فارسی

 •   انجمن ترويج زبان و ادب فارسی ، دانشگاه شیراز
 •  ۱۳۹۷/۰۷/۱۸

چهارمین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک، عمران و فناوری های پیشرفته

میان رشته ای / میان رشته ای

 •  مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین
 •  ۱۳۹۷/۰۷/۱۸

کنفرانس ملی پیشگیری از آسیب های اجتماعی (چالش ها و راهکارها)

علوم انسانی / روانشناسی

 •  آکادمی بین المللی علوم و تکنولوژی ایران
 •  ۱۳۹۷/۰۷/۲۵

نهمین همایش ملی فیزیک دانشگاه پیام نور

علوم پایه / فیزیک

 •  دانشگاه پیام نور استان کرمان
 •  ۱۳۹۷/۰۷/۲۵

همایش ملی قنات ، میراث ماندگار و آب

علوم انسانی / سایر

 •  دانشگاه پیام نور مرکز اردکان
 •  ۱۳۹۷/۰۷/۲۵