جستجو
زمان برگزاری
دسته بندی ها

دومین همایش بین المللی حقوق، علوم سیاسی و معارف اسلامی

علوم انسانی / حقوق

 •  مرکز همایش های کوشا گستر با همکاری دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و انجمن های علمی
 •  ۱۳۹۷/۰۸/۲۹

پنجمین کنفرانس ملی رادار و سامانه های مراقبتی

مهندسی / مهندسی برق

 •  دانشگاه شیراز
 •  ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

کنگره بین المللی علوم، مهندسی و تکنولوژی آمستردام- هلند

مهندسی / سایر

 •  موسسه رویداد پردازش رستان
 •  ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

نهمین کنفرانس ملّی کاربرد CFDدر صنایع شیمیایی و نفت

مهندسی / سایر

 •   دانشگاه تهران
 •  ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

سومین کنفرانس بین المللی بررسی مسائل جاری زبان ها، گویش ها و زبان شناسی

علوم انسانی / زبان شناسی

 •  مؤسسه پژوهشگران اندیشمند
 •  ۱۳۹۷/۰۹/۰۵

هشتمین کنفرانس شبکه های هوشمند انرژی

مهندسی / مهندسی کامپیوتر

 •  دانشگاه کردستان ، انجمن علمی شبکه هوشمند انرژی ایران
 •  ۱۳۹۷/۰۹/۰۷

سومین همایش ملی پژوهشی توسعه و ترویج درکشاورزی ،منابع طبیعی و محیط زیست ایران

مهندسی / مهندسی کشاورزی ،محیط زیست

 •  موسسه همایش گستران
 •  ۱۳۹۷/۰۹/۰۸

چهارمین همایش مالی اسلامی

میان رشته ای / میان رشته ای

 •  انجمن مالی اسلامی ایران
 •  ۱۳۹۷/۰۹/۱۱

ششمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران

علوم پایه / زیست شناسی

 •  انجمن حمایت از طبیعت ایران
 •  ۱۳۹۷/۰۹/۱۴

اولین همایش ملی آموزش، کارآفرینی، توسعه (فرصت ها، چالش ها، راهکارها)

علوم انسانی / کارآفرینی

 •  آموزش و پرورش ناحیه یک بندرعباس
 •  ۱۳۹۷/۰۹/۱۵

اولین کنفرانس ملی کشاورزی، محیط زیست

مهندسی / مهندسی کشاورزی ،محیط زیست

 •  دانشگاه سبلان
 •  ۱۳۹۷/۰۹/۱۵

سومین همایش ملی ایده های نوین در مهندسی برق و کامپیوتر

مهندسی / مهندسی برق

 •  موسسه همایش گستران
 •  ۱۳۹۷/۰۹/۱۵

سمینار بین المللی مدیریت

مدیریت / مدیریت اجرائی

 •  انجمن علوم مدیریت ایران
 •  ۱۳۹۷/۰۹/۱۹

چهارمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم تربیتی و مطالعات رفتاری و آسیب های اجتماعی ایران

علوم انسانی / علوم اجتماعی

 •  مرکز مطالعات وتحقیقات اسلامی سروش حکمت مرتضوی
 •  ۱۳۹۷/۰۹/۲۱

کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت و مهندسی صنایع ایران

مهندسی / مهندسی صنایع

 •   دانشگاه فرزانگان اصفهان
 •  ۱۳۹۷/۰۹/۲۱

چهارمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم مدیریت، اقتصاد و حسابداری ایران

مدیریت / مدیریت بازرگانی

 •  مرکز مطالعات وتحقیقات اسلامی سروش حکمت مرتضوی
 •  ۱۳۹۷/۰۹/۲۱

کنفرانس اقتصاد، حسابداری و امور بانکی

علوم انسانی / اقتصاد

 •  دانشگاه شهریار آستارا
 •  ۱۳۹۷/۰۹/۲۲

کنفرانس بین المللی پژوهش در مدیریت و اقتصاد

علوم انسانی / سایر

 •  موسسه رویداد پردازش رستان
 •  ۱۳۹۷/۰۹/۲۴

دومین کنگره بین المللی زیست پزشکی ایران

علوم پایه / زیست شناسی

 •   انستیتو پاستور ایران و سازمان غذا و دارو
 •  ۱۳۹۷/۰۹/۲۷

دومین کنفرانس ملی کاربردهای نانوبیوفناوری در علوم زمین و معدن

مهندسی / مهندسی معدن

 •  دانشگاه صنعتی شاهرود
 •  ۱۳۹۷/۰۹/۲۷

سومین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی فرهنگی و پژوهشهای دینی

میان رشته ای / میان رشته ای

 •  دانشگاه جامع علمی کاربردی سازمان همیاری شهرداری ها و مرکز توسعه خلاقیت و نوآوری علوم نوین
 •  ۱۳۹۷/۰۹/۲۹

همایش ملی روانشناسی افراد با نیازهای ویژه

علوم انسانی / روانشناسی

 •  موسسه مبتکران شرق شاسکوه
 •  ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

چهارمین کنفرانس بین‎المللی پردازش سیگنال و سیستم‌های هوشمند

مهندسی / مهندسی کامپیوتر

 •  دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 •  ۱۳۹۷/۱۰/۰۴

نهمین همایش سراسری محیط زیست انرژی و منابع طبیعی پایدار

مهندسی / مهندسی کشاورزی ،محیط زیست

 •  انجمن حمایت از طبیعت ایران
 •  ۱۳۹۷/۱۰/۱۹

دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد در توسعه پایدار

میان رشته ای / میان رشته ای

 •  دانش بنیان کمرآوش
 •  ۱۳۹۷/۱۰/۲۲

ششمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی با محویت علم در خدمت توسعه

مهندسی / مهندسی نانو و فناوری های نوین

 •  مرکز مطالعات وتحقیقات علوم و فنون بنیادین در جامعه
 •  ۱۳۹۷/۱۰/۲۶

دومین کنفرانس علمی پژوهشی دستاوردهای نوین در مطالعات علوم مدیریت، حسابداری و اقتصاد ایران

علوم انسانی / سایر

 •  موسسه پژوهشی آسو سیستم آرمون با همکاری علمی مراکز دانشگاهی
 •  ۱۳۹۷/۱۰/۲۶

دومین کنفرانس علمی پژوهشی تحقیقات کاربردی در علوم و تکنولوژی ایران

میان رشته ای / میان رشته ای

 •  موسسه پژوهشی آسو سیستم آرمون با همکاری علمی مراکز دانشگاهی
 •  ۱۳۹۷/۱۰/۲۷

سومین کنفرانس علمی پژوهشی رهیافت های نوین در علوم انسانی ایران

علوم انسانی / سایر

 •  موسسه پژوهشی آسو سیستم آرمون با همکاری علمی مراکز دانشگاهی
 •  ۱۳۹۷/۱۰/۲۸