جستجو
زمان برگزاری
دسته بندی ها

کنفرانس بین المللی پژوهش در مدیریت و اقتصاد

علوم انسانی / سایر

 •  موسسه رویداد پردازش رستان
 •  ۱۳۹۷/۰۹/۲۴

دومین کنگره بین المللی زیست پزشکی ایران

علوم پایه / زیست شناسی

 •   انستیتو پاستور ایران و سازمان غذا و دارو
 •  ۱۳۹۷/۰۹/۲۷

دومین کنفرانس ملی کاربردهای نانوبیوفناوری در علوم زمین و معدن

مهندسی / مهندسی معدن

 •  دانشگاه صنعتی شاهرود
 •  ۱۳۹۷/۰۹/۲۷

همایش بین المللی افق های نوین در روانشناسی و علوم شناختی

میان رشته ای / میان رشته ای

 •  انجمن افق های نوین
 •  ۱۳۹۷/۰۹/۲۸

همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی عمران معماری و توسعه شهری

مهندسی / مهندسی عمران

 •  انجمن افق های نوین
 •  ۱۳۹۷/۰۹/۲۸

همایش بین المللی افق های نوین در علوم ورزشی و سلامت

علوم انسانی / تربیت بدنی و علوم ورزشی

 •  انجمن افق های نوین
 •  ۱۳۹۷/۰۹/۲۸

همایش بین المللی افق های نوین درزمین شناسی و علوم جغرافیا

علوم پایه / زمین شناسی

 •  انجمن افق های نوین
 •  ۱۳۹۷/۰۹/۲۸

اولین کنفرانس ملی رهیافت های نوین در مدیریت،اقتصاد و حسابداری

میان رشته ای / میان رشته ای

 •   دانشگاه شهید بهشتی
 •  ۱۳۹۷/۰۹/۲۸

سومین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی فرهنگی و پژوهشهای دینی

میان رشته ای / میان رشته ای

 •  دانشگاه جامع علمی کاربردی سازمان همیاری شهرداری ها و مرکز توسعه خلاقیت و نوآوری علوم نوین
 •  ۱۳۹۷/۰۹/۲۹

همایش ملی روانشناسی افراد با نیازهای ویژه

علوم انسانی / روانشناسی

 •  موسسه مبتکران شرق شاسکوه
 •  ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

چهارمین کنفرانس بین‎المللی پردازش سیگنال و سیستم‌های هوشمند

مهندسی / مهندسی کامپیوتر

 •  دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 •  ۱۳۹۷/۱۰/۰۴

دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ایران

علوم انسانی / سایر

 •  مرکز بین المللی همایشها و سمینارهای توسعه پایدار علوم جهان اسلام و موسسه آموزش عالی حکمت
 •  ۱۳۹۷/۱۰/۰۵

دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی ایران

علوم انسانی / علوم تربیتی آموزشی

 •  مرکز بین المللی همایشها و سمینارهای توسعه پایدار علوم جهان اسلام و موسسه آموزش عالی حکمت
 •  ۱۳۹۷/۱۰/۰۵

سومین کنگره بین المللی علوم اسلامی، علوم انسانی

دین و مذهب / علوم قرآن و حدیث

 •  انجمن علمی هم اندیشان مبتکر
 •  ۱۳۹۷/۱۰/۱۰

ششمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم انسانی، مدیریت و کارآفرینی ایران(isc)

علوم انسانی / کارآفرینی

 •  مرکز مطالعات وتحقیقات علوم و فنون بنیادین در جامعه
 •  ۱۳۹۷/۱۰/۱۲

ششمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی، روانشناسی و مشاوره ایران isc

علوم انسانی / علوم تربیتی آموزشی

 •  مرکز مطالعات وتحقیقات علوم و فنون بنیادین در جامعه
 •  ۱۳۹۷/۱۰/۱۲

نهمین همایش سراسری محیط زیست انرژی و منابع طبیعی پایدار

مهندسی / مهندسی کشاورزی ،محیط زیست

 •  انجمن حمایت از طبیعت ایران
 •  ۱۳۹۷/۱۰/۱۹

همایش راهکارهای عملی صادرات به بازارهای هدف

مدیریت / مدیریت بازرگانی

 •  تجارت طلایی
 •  ۱۳۹۷/۱۰/۲۱

دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد در توسعه پایدار

میان رشته ای / میان رشته ای

 •  دانش بنیان کمرآوش
 •  ۱۳۹۷/۱۰/۲۲

ششمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران

علوم پایه / زیست شناسی

 •  انجمن حمایت از طبیعت ایران
 •  ۱۳۹۷/۱۰/۲۲

چهارمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم تربیتی و مطالعات رفتاری و آسیب های اجتماعی ایران

علوم انسانی / روانشناسی

 •  مرکز مطالعات وتحقیقات اسلامی سروش حکمت مرتضوی
 •  ۱۳۹۷/۱۰/۲۲

هفتمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا

مهندسی / مهندسی هوا و فضا

 •  پژوهشکده علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی. انجمن علمی هوای پاک ایران.
 •  ۱۳۹۷/۱۰/۲۴

ششمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی با محویت علم در خدمت توسعه

مهندسی / مهندسی نانو و فناوری های نوین

 •  مرکز مطالعات وتحقیقات علوم و فنون بنیادین در جامعه
 •  ۱۳۹۷/۱۰/۲۶

دومین کنفرانس علمی پژوهشی دستاوردهای نوین در مطالعات علوم مدیریت، حسابداری و اقتصاد ایران

علوم انسانی / سایر

 •  موسسه پژوهشی آسو سیستم آرمون با همکاری علمی مراکز دانشگاهی
 •  ۱۳۹۷/۱۰/۲۶

دومین کنفرانس علمی پژوهشی تحقیقات کاربردی در علوم و تکنولوژی ایران

میان رشته ای / میان رشته ای

 •  موسسه پژوهشی آسو سیستم آرمون با همکاری علمی مراکز دانشگاهی
 •  ۱۳۹۷/۱۰/۲۷

سومین کنفرانس علمی پژوهشی رهیافت های نوین در علوم انسانی ایران

علوم انسانی / سایر

 •  موسسه پژوهشی آسو سیستم آرمون با همکاری علمی مراکز دانشگاهی
 •  ۱۳۹۷/۱۰/۲۸

کنگره ملی تحقیقات بنیادین در مدیریت اقتصاد و حسابداری

مدیریت / مدیریت اجرائی

 •  دانشگاه تهران
 •  ۱۳۹۷/۱۰/۲۸

شانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

مهندسی / مهندسی شیمی

 •  دانشگاه امیرکبیر
 •  ۱۳۹۷/۱۱/۰۲

اولین کنفرانس ملی مدلسازی ریاضی در علم، فناوری و سیستم‌های هوشمند

علوم پایه / علوم ریاضی

 •  دانشگاه علم و فناوری مازندران
 •  ۱۳۹۷/۱۱/۱۰