جستجو
زمان برگزاری
دسته بندی ها

هفتمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا

مهندسی / مهندسی هوا و فضا

 •  پژوهشکده علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی. انجمن علمی هوای پاک ایران.
 •  ۱۳۹۷/۱۰/۲۴

ششمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی با محویت علم در خدمت توسعه

مهندسی / مهندسی نانو و فناوری های نوین

 •  مرکز مطالعات وتحقیقات علوم و فنون بنیادین در جامعه
 •  ۱۳۹۷/۱۰/۲۶

سومین کنفرانس علمی پژوهشی رهیافت های نوین در علوم انسانی ایران

علوم انسانی / سایر

 •  موسسه پژوهشی آسو سیستم آرمون با همکاری علمی مراکز دانشگاهی
 •  ۱۳۹۷/۱۰/۲۸

کنگره ملی تحقیقات بنیادین در مدیریت اقتصاد و حسابداری

مدیریت / مدیریت اجرائی

 •  دانشگاه تهران
 •  ۱۳۹۷/۱۰/۲۸

شانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

مهندسی / مهندسی شیمی

 •  دانشگاه امیرکبیر
 •  ۱۳۹۷/۱۱/۰۲

اولین کنفرانس ملی مدلسازی ریاضی در علم، فناوری و سیستم‌های هوشمند

علوم پایه / علوم ریاضی

 •  دانشگاه علم و فناوری مازندران
 •  ۱۳۹۷/۱۱/۱۰

پنجمین کنفرانس ملی شیمی و مهندسی شیمی

مهندسی / مهندسی شیمی

 •  دانشگاه شهید بهشتی
 •  ۱۳۹۷/۱۱/۱۱

کارگاه روانشناسی قدرت عشق درون

پزشکی / سایر

 •  استاد لوح موسوی
 •  ۱۳۹۷/۱۱/۱۲

اولین همایش ملی ریزگرد با رویکرد سلامت محور

میان رشته ای / میان رشته ای

 •  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زابل
 •  ۱۳۹۷/۱۱/۱۵

هفتمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی

علوم انسانی / علوم تربیتی آموزشی

 •  مركز راهكارهاي دستيابي به توسعه پايدار
 •  ۱۳۹۷/۱۱/۱۷

دومین همایش ملی موتورهای درونسوز

مهندسی / مهندسی مکانیک

 •  دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل ، انجمن علمی موتور ایران
 •  ۱۳۹۷/۱۱/۱۷

هفتمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی,معماری و شهر سازی

مهندسی / مهندسی معماری

 •  مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
 •  ۱۳۹۷/۱۱/۱۷

دومین کنفرانس ملی مدیریت کسب و کار

مدیریت / مدیریت بازرگانی

 •  انجمن بازاریابی ایران
 •  ۱۳۹۷/۱۱/۱۸

بیست و چهارمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران

مهندسی / مهندسی کامپیوتر

 •   انجمن کامپیوتر ایران ، دانشگاه صنعتی شریف
 •  ۱۳۹۷/۱۱/۲۴

پنجمین کنفرانس ملی دستاوردهای اخیر در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی

مهندسی / مهندسی عمران

 •  دانشگااه شهید بهشتی
 •  ۱۳۹۷/۱۱/۲۵

سومین کنفرانس ملی چالش‌های اصلی صنعت و تولید ملی

مدیریت / مدیریت بازرگانی

 •  سازمان مدیریت صنعتی
 •  ۱۳۹۷/۱۱/۲۵

پنجمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی

علوم انسانی / اقتصاد

 •  مرکز سیاست پژوهی اقتصاد مقاومتی
 •  ۱۳۹۷/۱۱/۲۹

سیزدهمین کنفرانس ملی و هفتمین کنفرانس بین المللی یادگیری و یاددهی الکترونیکی

میان رشته ای / میان رشته ای

 •   دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
 •  ۱۳۹۷/۱۲/۰۱

سومین همایش ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایداردرعلوم ورزشی وتربیت بدنی ایران

میان رشته ای / میان رشته ای

 •  مرکزراهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
 •  ۱۳۹۷/۱۲/۰۵

اولین کنفرانس ملی سازه های مقاوم در برابر ضربه و انفجار

مهندسی / مهندسی شهرسازی

 •   دانشگاه جامع امام حسین (ع)
 •  ۱۳۹۷/۱۲/۰۸

دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی ایران

مهندسی / مهندسی معماری

 •  موسسه آموزش عالی حکمت و مرکز بین المللی همایش ها و سمینارهای توسعه پایدار علوم جهان اسلام
 •  ۱۳۹۷/۱۲/۰۸

دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم مدیریت و حسابداری ایران

مدیریت / مدیریت اجرائی

 •  مرکز بین المللی همایشها و سمینارهای توسعه پایدار علوم جهان اسلام و موسسه آموزش عالی حکمت
 •  ۱۳۹۷/۱۲/۰۸

سیزدهمین سمینار دوسالانه الکتروشیمی انجمن شیمی ایران

علوم پایه / شیمی

 •   انجمن شیمی ایران ، دانشگاه خلیج فارس
 •  ۱۳۹۷/۱۲/۰۸

دومین همایش ملی آب و سازه های هیدرولیکی

مهندسی / مهندسی معماری

 •   دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
 •  ۱۳۹۷/۱۲/۰۸

اولین کنفرانس ملی مکانیک محاسباتی و تجربی

مهندسی / مهندسی مکانیک

 •  دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
 •  ۱۳۹۷/۱۲/۰۹

دومین همایش ملی مستندنگاری میراث طبیعی و فرهنگی

علوم انسانی / گردشگری

 •  دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
 •  ۱۳۹۷/۱۲/۰۹

هشتمین کنگره بین المللی سوختگی ( با امتیاز بازآموزی )

پزشکی / پزشکی

 •  دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 •  ۱۳۹۷/۱۲/۰۹

اولین همایش بین المللی زیست شناسی و علوم زمین

علوم پایه / زیست شناسی

 •  دبیرخانه همایش
 •  ۱۳۹۷/۱۲/۰۹

سومین کنفرانس ملی تسهیل تجارت و کسب‌و‌کار الکترونیکی

مدیریت / مدیریت فن آوری اطلاعات

 •  سازمان مدیریت صنعتی
 •  ۱۳۹۷/۱۲/۰۹

دومین کنفرانس مدیریت و سیستم‌های فازی

مهندسی / مهندسی کامپیوتر

 •  دانشگاه ایوان کی و موسسه مهد پژوهش ره پویان حقیقت
 •  ۱۳۹۷/۱۲/۰۹