جستجو
زمان برگزاری
دسته بندی ها

چهارمین کنفرانس روانشناسی، علوم اجتماعی و علوم انسانی دهلی هند

علوم انسانی / روانشناسی

 •  دبیرخانه دائمی کنفرانس
 •  ۱۳۹۸/۱۲/۰۸

چهارمین کنفرانس مهندسی برق، مهندسی مکانیک،کامپیوتر و علوم مهندسی دهلی هند

مهندسی / مهندسی برق

 •  دبیرخانه دائمی کنفرانس
 •  ۱۳۹۸/۱۲/۰۸

دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین‌المللی حقوق و علوم سیاسی

علوم انسانی / علوم سیاسی

 •  موسسه زیست رهپویان ایده پرداز آرتا
 •  ۱۳۹۸/۱۲/۱۰

چهارمین همایش ملی علوم اجتماعی ،روانشناسی و علوم تربیتی

علوم انسانی / روانشناسی

 •  موسسه همایش گستران سبزواران
 •  ۱۳۹۸/۱۲/۱۵

دومـین کنـگره مـلـی تازه یافته ها در روانشناسی ومـشـاوره

علوم انسانی / روانشناسی

 •  ادیبان
 •  ۱۳۹۸/۱۲/۱۵

دهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار

مهندسی / مهندسی کشاورزی ،محیط زیست

 •  انجمن حمایت از طبیعت ایران و مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
 •  ۱۳۹۸/۱۲/۱۵

دهمین همایش سراسری محیط زیست انرژی و منابع طبیعی پایدار

مهندسی / مهندسی کشاورزی ،محیط زیست

 •  پژوهشکده محیط زیست و مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
 •  ۱۳۹۸/۱۲/۱۵

هشتمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی،مطالعات اجتماعی و فرهنگی

علوم انسانی / علوم تربیتی آموزشی

 •  مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
 •  ۱۳۹۸/۱۲/۱۵

اولین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری

علوم انسانی / حسابداری

 •  موسسه آموزش عالی ادیب مازندران و مرکز علمی تقدیس
 •  ۱۳۹۹/۰۱/۲۸

هفتمین کنگره ملی پژوهش های کاربردی در مطالعات زبان

علوم انسانی / زبان انگلیسی

 •  انجمن فناوری های بومی ایران
 •  ۱۳۹۹/۰۸/۲۳

مجله دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی

علوم انسانی / سایر

 •  دبیرخانه مجله
 •  ۱۴۵۰/۰۴/۰۲

مجله پیشرفت های نوین در روانشناسی، علوم تربیتی و آموزش و پرورش

علوم انسانی / روانشناسی

 •  دبیرخانه مجله
 •  ۱۴۵۰/۰۴/۰۲

فصلنامه پژوهش های معاصر در علوم مدیریت و حسابداری

علوم انسانی / حسابداری

 •  دبیرخانه مجله
 •  ۱۴۵۰/۰۵/۲۷