جستجو
زمان برگزاری
دسته بندی ها

جایزه ملی لجستیک و زنجیره تامین ایران

مهندسی / مهندسی صنایع

  •  دانشگاه صنعتی امیرکبیر
  •  ۱۳۹۸/۰۳/۲۹

مجله دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی

علوم انسانی / سایر

  •  دبیرخانه مجله
  •  ۱۴۵۰/۰۴/۰۲

مجله پیشرفت های نوین در روانشناسی، علوم تربیتی و آموزش و پرورش

علوم انسانی / روانشناسی

  •  دبیرخانه مجله
  •  ۱۴۵۰/۰۴/۰۲