جستجو
زمان برگزاری
دسته بندی ها

چهارمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در تربیت بدنی، علوم ورزشی و قهرمانی

علوم انسانی / تربیت بدنی و علوم ورزشی

 •  دانشگاه شمس گنبد
 •  ۱۳۹۸/۰۸/۲۳

کنفرانس ملی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه پایدار

مدیریت / مدیریت MBA

 •  دانشگاه بین المللی امام خمینی
 •  ۱۳۹۸/۰۸/۲۳

دومین کنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در مدیریت و حسابداری

مدیریت / مدیریت MBA

 •  دانشگاه پیام نور سمنان
 •  ۱۳۹۸/۰۸/۲۳

ششمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

مهندسی / مهندسی IT

 •  دانشگاه میرداماد گرگان
 •  ۱۳۹۸/۰۸/۲۳

ششمین کنفرانس ملی فناوریهای نوین درمهندسی عمران ومعماری وشهرسازی

مهندسی / مهندسی عمران

 •  دانشگاه صالحان
 •  ۱۳۹۸/۰۸/۲۳

پنجمین کنفرانس ملی مهندسی برق .مکاترونیک وسیستمهای حرارتی وبرودتی

مهندسی / مهندسی برق

 •  انجمن علمی مهندسی حرارتی برودتی
 •  ۱۳۹۸/۰۸/۲۳

هفتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشـــاورزی

مهندسی / مهندسی کشاورزی ،محیط زیست

 •  دانشگاه صالحان
 •  ۱۳۹۸/۰۸/۲۳

سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و کسب و کار

مدیریت / مدیریت بازرگانی

 •  گروه مدیریت دانشگاه تبریز و پردیس های بین المللی دانشگاه تبریز
 •  ۱۳۹۸/۰۸/۲۶

اولین کنفرانس بین المللی نقش مناطق آزاد در توسعه کشور

میان رشته ای / میان رشته ای

 •  پردیس های بین المللی دانشگاه تبریز و گروه مدیریت دانشگاه تبریز
 •  ۱۳۹۸/۰۸/۲۷

کنفرانس ملی توسعه فناوری در مهندسی مکانیک و هوافضا

مهندسی / مهندسی هوا و فضا

 •   انجمن مدیریت و مهندسی، توسعه فناوری
 •  ۱۳۹۸/۰۸/۲۸

کنفرانس ملی معماری و شهرسازی معاصر ایران

میان رشته ای / میان رشته ای

 •  دانشگاه شهید چمران اهواز
 •  ۱۳۹۸/۰۸/۲۸

همایش ناجا و جامعه اسلامی مبتنی بر منظومه فکری مقام معظم رهبری(مدظله العالی)

میان رشته ای / میان رشته ای

 •   عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی استان مرکزی با همکاری دانشگاهها و مراکز آموزش عالی
 •  ۱۳۹۸/۰۸/۲۹

پنجمین همایش مالی اسلامی

مدیریت / مدیریت مالی

 •  انجمن مالی اسلامی
 •  ۱۳۹۸/۰۹/۱۰

هفتمین همایش ارزیابی عملکرد

میان رشته ای / میان رشته ای

 •  مرکز توسعه آموزش های مدیریت آزما پارسیان
 •  ۱۳۹۸/۰۹/۱۹

نخستین همایش ملی پیشگیری از سومصرف مواد مخدر در بین دانشجویان

علوم انسانی / روانشناسی

 •  دانشگاه رازی
 •  ۱۳۹۸/۰۹/۲۰

کنفرانس ملی صنعت و تجاری سازی کشاورزی

میان رشته ای / میان رشته ای

 •  دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
 •  ۱۳۹۸/۰۹/۲۷

سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای دینی، علوم اسلامی، فقه و حقوق در ایران و جهان اسلام

میان رشته ای / میان رشته ای

 •  دانشگاه جامع علمی کاربردی سازمان همیاری شهرداری ها، مرکز توسعه خلاقیت و نوآوری علوم نوین و موسسه فرهنگی طنین هفت هنر پارسیان
 •  ۱۳۹۸/۰۹/۲۸

اولین کنفرانس ملی نوآوری و فناوری علوم زیستی، شیمی ایران

میان رشته ای / میان رشته ای

 •  دبیرخانه دائمی کنفرانس
 •  ۱۳۹۸/۱۰/۰۴

کنفرانس ملی صنعت، تجارت و علوم دریایی

میان رشته ای / میان رشته ای

 •  دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
 •  ۱۳۹۸/۱۰/۰۴

اولین کنفرانس بین المللی توسعه فناوری مهندسی مواد، معدن و زمین شناسی

مهندسی / مهندسی معدن

 •  دبیرخانه دائمی کنفرانس
 •  ۱۳۹۸/۱۰/۰۵

کنفرانس بین المللی فقه، حقوق و پژوهش های دینی

میان رشته ای / میان رشته ای

 •  شبکه دانشگاه های مجازی جهان اسلام
 •  ۱۳۹۸/۱۰/۱۹

توسعه پایدار شهرستان بروجرد؛ حرکت به سوی فرا صنعت

علوم انسانی / اقتصاد

 •  دانشگاه آیت الله بروجردی
 •  ۱۳۹۸/۱۰/۲۵

نخستین سمپوزیوم کشوری مطالعات میان رشته ای در علوم پزشکی

پزشکی / پزشکی

 •  دانشگاه علوم پزشکی زنجان
 •  ۱۳۹۸/۱۱/۱۶

اولین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و سلامت روانی-اجتماعی

علوم انسانی / روانشناسی

 •  مؤسسه آموزش عالی دانش پژوهان پیشرو
 •  ۱۳۹۸/۱۱/۱۶

ششمین همایش ملی مدیریت و حسابداری

مدیریت / مدیریت بازرگانی

 •  موسسه همایش گستران سبزواران
 •  ۱۳۹۸/۱۱/۱۷

ششمین کنفرانس بین المللی علوم مدیریت و حسابداری

مدیریت / مدیریت دولتی

 •  موسسه آموزش عالی مهر اروند و مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
 •  ۱۳۹۸/۱۱/۱۷

چهارمین همایش ملی ایده های نوین درمهندسی برق وکامپیوتر

مهندسی / مهندسی برق

 •  موسسه همایش گستران سبزواران
 •  ۱۳۹۸/۱۱/۲۴